Català /// Español /// English /// Français
RESERVES / RESERVAS / BOOKING: 93 315 23 54, anticteatre@anticteatre.com
logo Antic Teatre

[ MAPA ]  [ anticteatre@anticteatre.com ]  [ AdriAntic - RESIDÈNCIES ]  [ REFORMA_Antic]   [ REVISTA_MAGAZINE]   [ VIDEO CANAL] [ FOTOS ]

[Descomptes]   [Fitxa tècnica] [Recursos]  [Festival B2B - Barcelona <>Berlin]   [ Antic Horror Picture Show ]  [Blog Teatron]  [Archive_Memòries]


PROGRAMA  ANTIC TEATRE   2014 /// ABRIL /// APRIL /// AVRIL →

CICLES GENER-JUNY 2013 /// CICLOS ENERO-JUNIO 2013 /// SERIES JANUARY-JUNE 2013

QUI SOM /// QUIENES SOMOS /// ABOUT US /// QUI SOMMES-NOUS →

ANTIC TEATRE INTERNATIONAL cav_a →

MEMÒRIA ECONÒMICA / MEMÒRIA D’ACTIVITATS - 2011 & 2010 /// CAT /// ESP →

ANTIC VIDEO CANAL →

ESPECTACLES EN GIRA  ///  ESPECTÁCULOS EN GIRA  ///  SHOWS ON TOUR  ///  SPECTACLES EN TOURNÉE

 NOTICIES  NOTICIAS  NEWS  NOUVELLES

REVISTA / MAGAZINE Antic Teatre nº 8
Gener a Juliol 2013 (48 pàgines)
Enero a Julio 2013 (48 páginas) Llegir /// Leer Online
January to July 2013 (48 pages) Read Online →Descarregar Arxiu PDF


★ Del 28 de gener al 23 d'abril ★

"ESCENA FOTOGRÀFICA"
Projecte dels alumnes de GrisArt Escola Superior de Fotografia

Hora inauguració: 20:00

HORARIS HORARIOS SCHEDULES HORAIRES
De dilluns a dijous: 10:00 a 23:30
Divendres: 10:00 a 00:00
Dissabte: 16:00 a 00:00
Diumenge: 16:00 a 23:30

GRATUÏT GRATUITO FREE

Organitza GrisArt Escola Superior de Fotografía i Antic Teatre

Autors del projecte fotogràfic:
Pil Christoffersen, Andreja Veluscek, Raul Pérez, Marcela Tejada y Stefanía Vara

www.grisart.com →

[+] Info →

En el marc d’un conveni de col·laboració entre l’Antic Teatre i GrisArt, sis alumnes dels cursos especialitzats de l’escola han estat realitzant un seguiment fotogràfic de diverses companyies el dia de la seva funció al teatre. Al llarg de cinc mesos han documentat la vitalitat (teatral i parateatral) d’un dels espais més singulars de l’escena artística actual a la ciutat de Barcelona. El resultat és Escena fotogràfica, una aproximació a través del llenguatge fotogràfic al llenguatge teatral més innovador i arriscat.

Els autors del projecte fotogràfic són Pil Christoffersen, Andreja Veluscek, Raul Pérez, Marcela Tejada y Stefanía Vara.

En el marco de un convenio de colaboración entre el Antic Teatre y GrisArt, seis alumnos de los cursos especializados de la escuela han estado realizando un seguimiento fotográfico de varias compañías el día de su función en el teatro. A lo largo de cinco meses han documentado la vitalidad (teatral y parateatral) de uno de los espacios más singulares de la escena artística actual en la ciudad de Barcelona. El resultado es Escena fotográfica, una aproximación a través del lenguaje fotográfico al lenguaje teatral más innovador y arriesgado.

Los autores del proyecto fotográfico son Pil Christoffersen, Andreja Veluscek, Raul Pérez, Marcela Tejada y Stefanía Vara.

As part of a collaboration agreement between Antic Teatre and GrisArt, six students from the college’s specialised courses have spent five months creating a photographic record of a number of theatre companies on the day of their performance. Over this period they have captured the vitality (both on and off stage) of one of Barcelona city’s most outstanding venues for cutting-edge performance. The result is Escena fotogràfica, which shows us the most innovative and risk-taking expression of performance art through the power of photographic images.

Photographers: Pil Christoffersen, Andreja Veluscek, Raul Pérez, Marcela Tejada and Stefanía Vara.

[+] GrisArt-Escola Superior de Fotografia →

És un centre privat d'ensenyament de fotografia amb més de 25 anys de trajectòria a Barcelona. Al llarg de tot aquest temps, l’escola ha consolidat un Pla d'Estudis de tres anys l'objectiu del qual és formar professionals de la fotografia en qualsevol dels seus camps (reportatge, publicitat, moda, art...). A més, ofereix una àmplia varietat de cursos especialitzats, tallers, seminaris i activitats que complementen la formació fotogràfica i acosten a l'estudiant a la realitat del món professional.

L'escola ha adquirit en els últims anys un marcat caràcter internacional. En les seves aules coincideixen estudiants de tots els racons del món que enriqueixen el projecte docent del centre.

GrisArt entén la innovació com un compromís imprescindible. Això ha significat incorporar a la seva oferta formativa altres disciplines com el C.G.I., el vídeo i el multimèdia, per a donar resposta a les necessitats del fotògraf del segle XXI.

Es un centro privado de enseñanza de fotografía con más de 25 años de trayectoria en Barcelona. A lo largo de este período, la escuela ha consolidado un Plan de Estudios de tres años cuyo objetivo es formar profesionales de la fotografía en cualquiera de sus campos (reportaje, publicidad, moda, arte, etc.). Además, ofrece una amplia variedad de cursos especializados, talleres, seminarios y actividades que complementan la formación fotográfica y acercan al estudiante a la realidad del mundo profesional.

En los últimos años la escuela ha adquirido un marcado carácter internacional. En sus aulas coinciden estudiantes de todos los rincones del mundo que enriquecen el proyecto docente del centro.

GrisArt entiende la innovación como compromiso imprescindible. Ha permitido incorporar a su oferta formativa otras disciplinas como el CGI, vídeo y multimedia, para dar respuesta a las necesidades del fotógrafo del siglo XXI.

Is a private school of photography established in Barcelona more than 25 years ago. During this time the school has developed a three-year course in professional photography covering a variety of areas: photojournalism, advertising, fashion, art, etc. In addition, the school offers a wide range of complementary specialisation courses, workshops, seminars and activities that provide students with a useful introduction to the realities of a career in photography.

In recent years the school has gained a more international character, with the marked increase in students from all over the world contributing to the overall quality of the centre.

GrisArt is committed to innovation as a vital part of its development. This means that courses in CGI, video and multimedia have been added to the curriculum in order to meet with the requirements of photographers in the 21st century.


PROGRAMA  ANTIC TEATRE   2014 /// ABRIL /// APRIL /// AVRIL →

★ 15 Abril 15 April 15 Avril


MARIA STOYANOVA


“Paisatges de Txèkhov” (Viatges de l’ànima) / “Paisajes de Chejov” (Viajes del alma) (2a etapa)


durada / duración / duration / durée: 7h


Performance de llarga durada
Performance de larga duración
Long-term performance
Performance à long terme

HORARIS
DIMARTS: 11:00 fins 18:00
Taquilla inversa

HORARIOS
MARTES: 11:00 hasta 18:00
taquilla invertida

SCHEDULES
TUESDAY: 11:00 to 18:00
inverted box office

HORAIRES
MARDI: 11:00 à 18:00
box-office inversé

reserva // reservation // réservation →

Concepte, creació i execució: Maria Stoyanova

Dramatúrgia i acompanyament en la creació: Karel Mena
Audiovisuals: Toni Alonso (EastSideConnection)
Il · luminació: Toni Alonso
Assessorament: Eva Isolde Balzer

Amb el suport del OSIC i de La Seca Espai Brossa

www.paisajesdechejov.com →

www.mariastoyanova.com →

CALENDARI SESIONS:
2a etapa (1, 8, 15, 22, 29 d'abril i 6, 13 de maig, a l'Antic Teatre)
Performance #8 Paisaje de injuticias
Performance #9 Paisaje de soledad compartida
Performance #10 Paisaje de éxitos y fracasos
Performance #11 Paisaje de confesiones
Performance #12 Paisaje inmóvil
Performance #13 Paisaje de la muerte
Performance #14 Paisaje del esfuerzo

[+] Info Cicle Maria Stoyanova →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

22 Performances de llarga durada entorn de l'obra d'Antón Txèkhov

"La vida podria ser meravellosa si sabéssim viure-la i aprofitar-la"
A. Txèkhov

L'obra de Txèkhov m'ofereix un viatge i tot viatge necessita un mapa. Un viatge subtil cap al món interior de l'ésser humà. Desconstrueixo les obres, desvesteixo els personatges, desarmo les situacions. Amb el meu imaginari, amb el meu cos i en relació amb l'espai i el temps, crec 22 paisatges humans que presento en forma de 22 performances de llarga durada. Convido als espectadors a observar i contemplar aquests paisatges i també a intervenir, relacionar-s'hi, participar activament, a viure aquestes experiències escèniques a un nivell íntim i personal.

Hola, sóc Maria Stoyanova
Vaig néixer el 1974 a Sofia, Bulgària. Resideixo a Barcelona des de fa 20 anys. Sóc creadora escènica, actriu i performer.
Em vaig formar durant anys en diferents centres i escoles de Catalunya, Espanya, Polònia i Anglaterra. Alhora em considero autodidacta. Aprenc de les experiències i de les persones. Cada projecte és un repte, em posa en estat d'alerta i interroga la meva existència. Treballo des del material autobiogràfic i des de les meves inquietuds més íntimes i busco crear sempre el pont entre el món personal i l'universal.

22 Performances de larga duración entorno a la obra de Antón Chejov

"La vida podría ser maravillosa si supiéramos vivirla y aprovecharla"
A. Chejov

La obra de Chejov me ofrece un viaje y todo viaje necesita un mapa. Un viaje sutil hacia el mundo interior del ser humano. Des construyo las obras, desvisto los personajes, desarmo las situaciones. Con mi imaginario, con mi cuerpo y en relación con el espacio y el tiempo, creo 22 paisajes humanos que presento en forma de 22 performances de larga duración (7 horas cada una). Invito a los espectadores a observar y contemplar estos paisajes y también a intervenir, a relacionarse con ellos, a participar activamente, a vivir estas experiencias escénicas a un nivel íntimo y personal.

Hola, soy María Stoyanova
Nací el 1974 en Sofía, Bulgaria. Resido en Barcelona desde hace 20 años. Soy creadora escénica, actriz y performer.
Me formé durante años en diferentes centros y escuelas de Cataluña, España, Polonia e Inglaterra. A la vez me considero autodidacta. Aprendo de las experiencias y de las personas. Cada proyecto es un desafío, me pone en estado de alerta e interroga mi existencia. Trabajo desde el material autobiográfico y desde mis inquietudes más íntimas y busco crear siempre el puente entre lo personal y lo universal.

22 Long performances around the work of Anton Chekhov

“Life could be marvellous if we knew how to live it and make the most of it.”
A.Chekhov

Chekhov’s work offers me a journey and all journeys require a map. This is a subtle journey towards the inner world of the human being. I deconstruct the work, I undress the characters, I disarm the situations. With my inner vision, with my body, and in relation to space and time, I create 22 human landscapes that I present in the form of 22 long performances (each lasting seven hours). I invite the audience to observe and contemplate these landscapes and also to intervene, to relate to them, to take part actively, and to live these performance experiences on an intimate and personal basis.

Hi, I’m Maria Stoyanova
I was born in 1974 in Sofia, Bulgaria. I have been living in Barcelona for the past 20 years. I am a performance creator, actress and performer.
I trained for many years at various centres and schools in Catalonia, Spain, Poland and the UK. At the same time, I see myself as self-taught. I learn from my experiences and from people. Each project is a challenge. I get into alert mode and question my existence. I work from autobiographical material and from my most personal thoughts, and I am continuously looking to bridge the gap between the personal and the universal.


★ 15 Abril 15 April 15 Avril


PUNT DE GIR


"Mi manzanica"


durada / duración / duration / durée: 19 min


mostra i col·loqui curtmetratge documental
muestra y coloquio cortometraje documental
short documentary and discussion

Idioma/ Language/ Langue:
castellano / català con subtítulos castellano

HORARIS
DIMARTS: 21:00
gratüit

HORARIOS
MARTES: 21:00
gratuito

SCHEDULES
TUESDAY: 21:00
free

HORAIRES
MARDII: 21:00
gratuit


Organitza: Punt de Gir (Artur Molina i Helio Valero)

puntdegir.com/Mi-manzanica →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

En plena Guerra Civil, Aurora Marco creua tot el front d’Aragó junt amb la seva filla (Manzanica), per a retrobar-se amb el seu marit.
75 anys més tard, Manzanica reprèn el mateix viatge. El que a l’estiu de 1938 era una aventura per amor, ara es converteix en un viatge retrospectiu a la recerca de la veritat i la comprensió.

PUNT DE GIR
Existeix una forma diferent de fer les coses. Change your focus!
Punt de Gir és una productora audiovisual formada per joves emprenedors, professionals i entusiastes.
La necessitat d'engegar aquest projecte sorgeix de l'iniciativa i el compromís de tots nosaltres a l'hora d'innovar, de fer propostes arriscades, d'intentar donar una volta a les coses, de fer pensar i buscar l'originalitat.
Punt de Gir també és una eina per donar solucions als principals problemes de comunicació de les empreses, d'una forma eficient i professional, de qualitat, i ajustada als interessos i capacitats dels nostres clients.
Treballem, coneixem i estem preparats per a tots els àmbits del sector: curtmetratges, videoclips, multimèdia, vídeos corporatius, publicitat, cobrir esdeveniments, cursos de formació, fotografia, etc.

En plena Guerra Civil, Aurora Marco cruza todo el frente de Aragón junto a su hija (Manzanica), para reencontrarse con su marido.
75 años más tarde, Manzanica reemprende el mismo viaje. Lo que en el verano de 1938 era una aventura por amor, ahora se convierte en un viaje retrospectivo en busca de la verdad y la comprensión.

PUNT DE GIR
Existe una forma diferente de hacer las cosas. Change your focus!
Punt de Gir es una productora audiovisual formada por jóvenes emprendedores, profesionales y entusiastas.
  La necesidad de poner en marcha este proyecto surge de la iniciativa y el compromiso de todos nosotros a la hora de innovar, de hacer propuestas arriesgadas, de intentar dar una vuelta a las cosas, de hacer pensar y buscar la originalidad.
Punt de Gir también es una herramienta para dar soluciones a los principales problemas de comunicación de las empresas, dar una forma eficiente y profesional, de calidad, y ajustada a los intereses y capacidades de nuestros clientes.
Trabajamos, conocemos y estamos preparados para todos los ámbitos del sector: cortometrajes, videoclips, multimedia, vídeos corporativos, publicidad, cubrir eventos, cursos de formación, fotografía, etc.

In the middle of the Civil War, Aurora Marco crossed the entire Aragón front with her daughter Manzanica in order to find her husband.
75 years later, Manzanica embarks on the same journey. What was in 1938 an adventure motivated by love becomes a retrospective journey searching for truth and understanding.

PUNT DE GIR
There is another way of doing things! Change your focus!
Punt de Gir is an audiovisual production company put together by young entrepreneurs, professionals and enthusiasts.
The need to get this project going has emerged from our initiative and commitment with regards to innovating, taking risks, turning things around, inspiring thought and searching for originality.
Punt de Gir is also a tool for providing solutions to the main communications problems encountered by companies, in a manner that is high-quality, professional, efficient and adjusted to each client's interests and capacities.
We work with, have in-depth knowledge of, and are prepared for all fields within the sector: short films, videoclips, multimedia, corporate videos, adverts, event coverage, training courses, photography, etc.


★ 22 Abril 22 April 22 Avril


MARIA STOYANOVA


“Paisatges de Txèkhov” (Viatges de l’ànima) / “Paisajes de Chejov” (Viajes del alma) (2a etapa)


durada / duración / duration / durée: 7h


Performance de llarga durada
Performance de larga duración
Long-term performance
Performance à long terme

HORARIS
DIMARTS: 11:00 fins 18:00
Taquilla inversa

HORARIOS
MARTES: 11:00 hasta 18:00
taquilla invertida

SCHEDULES
TUESDAY: 11:00 to 18:00
inverted box office

HORAIRES
MARDI: 11:00 à 18:00
box-office inversé

Concepte, creació i execució: Maria Stoyanova

Dramatúrgia i acompanyament en la creació: Karel Mena
Audiovisuals: Toni Alonso (EastSideConnection)
Il · luminació: Toni Alonso
Assessorament: Eva Isolde Balzer

Amb el suport del OSIC i de La Seca Espai Brossa

www.paisajesdechejov.com →

www.mariastoyanova.com →

CALENDARI SESIONS:
2a etapa (1, 8, 15, 22, 29 d'abril i 6, 13 de maig, a l'Antic Teatre)
Performance #8 Paisaje de injuticias
Performance #9 Paisaje de soledad compartida
Performance #10 Paisaje de éxitos y fracasos
Performance #11 Paisaje de confesiones
Performance #12 Paisaje inmóvil
Performance #13 Paisaje de la muerte
Performance #14 Paisaje del esfuerzo

[+] Info Cicle Maria Stoyanova →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

22 Performances de llarga durada entorn de l'obra d'Antón Txèkhov

"La vida podria ser meravellosa si sabéssim viure-la i aprofitar-la"
A. Txèkhov

L'obra de Txèkhov m'ofereix un viatge i tot viatge necessita un mapa. Un viatge subtil cap al món interior de l'ésser humà. Desconstrueixo les obres, desvesteixo els personatges, desarmo les situacions. Amb el meu imaginari, amb el meu cos i en relació amb l'espai i el temps, crec 22 paisatges humans que presento en forma de 22 performances de llarga durada. Convido als espectadors a observar i contemplar aquests paisatges i també a intervenir, relacionar-s'hi, participar activament, a viure aquestes experiències escèniques a un nivell íntim i personal.

Hola, sóc Maria Stoyanova
Vaig néixer el 1974 a Sofia, Bulgària. Resideixo a Barcelona des de fa 20 anys. Sóc creadora escènica, actriu i performer.
Em vaig formar durant anys en diferents centres i escoles de Catalunya, Espanya, Polònia i Anglaterra. Alhora em considero autodidacta. Aprenc de les experiències i de les persones. Cada projecte és un repte, em posa en estat d'alerta i interroga la meva existència. Treballo des del material autobiogràfic i des de les meves inquietuds més íntimes i busco crear sempre el pont entre el món personal i l'universal.

22 Performances de larga duración entorno a la obra de Antón Chejov

"La vida podría ser maravillosa si supiéramos vivirla y aprovecharla"
A. Chejov

La obra de Chejov me ofrece un viaje y todo viaje necesita un mapa. Un viaje sutil hacia el mundo interior del ser humano. Des construyo las obras, desvisto los personajes, desarmo las situaciones. Con mi imaginario, con mi cuerpo y en relación con el espacio y el tiempo, creo 22 paisajes humanos que presento en forma de 22 performances de larga duración (7 horas cada una). Invito a los espectadores a observar y contemplar estos paisajes y también a intervenir, a relacionarse con ellos, a participar activamente, a vivir estas experiencias escénicas a un nivel íntimo y personal.

Hola, soy María Stoyanova
Nací el 1974 en Sofía, Bulgaria. Resido en Barcelona desde hace 20 años. Soy creadora escénica, actriz y performer.
Me formé durante años en diferentes centros y escuelas de Cataluña, España, Polonia e Inglaterra. A la vez me considero autodidacta. Aprendo de las experiencias y de las personas. Cada proyecto es un desafío, me pone en estado de alerta e interroga mi existencia. Trabajo desde el material autobiográfico y desde mis inquietudes más íntimas y busco crear siempre el puente entre lo personal y lo universal.

22 Long performances around the work of Anton Chekhov

“Life could be marvellous if we knew how to live it and make the most of it.”
A.Chekhov

Chekhov’s work offers me a journey and all journeys require a map. This is a subtle journey towards the inner world of the human being. I deconstruct the work, I undress the characters, I disarm the situations. With my inner vision, with my body, and in relation to space and time, I create 22 human landscapes that I present in the form of 22 long performances (each lasting seven hours). I invite the audience to observe and contemplate these landscapes and also to intervene, to relate to them, to take part actively, and to live these performance experiences on an intimate and personal basis.

Hi, I’m Maria Stoyanova
I was born in 1974 in Sofia, Bulgaria. I have been living in Barcelona for the past 20 years. I am a performance creator, actress and performer.
I trained for many years at various centres and schools in Catalonia, Spain, Poland and the UK. At the same time, I see myself as self-taught. I learn from my experiences and from people. Each project is a challenge. I get into alert mode and question my existence. I work from autobiographical material and from my most personal thoughts, and I am continuously looking to bridge the gap between the personal and the universal.★ 23 Abril // 23 April // 23 Avril ★

11è ANIVERSARI ANTIC TEATRE

PROGRAMACIÓ /// PROGRAMACIÓN /// PROGRAMME:

17-20h.
Caracterització fantàstica i tallers de manualitats per a nens
Children’s activities: face painting and craft workshops
Caracterización fantástica y talleres de manualidades para niños

19.00h.
Actuació de les veïnes del Casc Antic "Ritme en el temps"
Actuación de las vecinas del Casc Antic "Ritme en el temps"
Performance by residents of the antic teatre neighbourhood "Ritme en el temps"

19.15h
Concert Crapulesque (Punk, rock)
Concierto Crapulesque (Punk, rock)
Concert Crapulesque (Punk, rock)

20.15h.
Concert Antic Teatre Band (Versions punk)
Concierto Antic Teatre Band (Versions punk)
Concert Antic Teatre Band (Punk covers)

*I durant tota la tarda: CAKEFUNDING!!! Venta de berenar fet per les veïnes de l'Antic Teatre per a ajudar a finançar al projecte comunitari "Ritme en el Temps".

*Y durante toda la tarde: CAKEFUNDING!!
Venta de merienda preparada por las vecinas del Antic Teatre para ayudar a financiar el proyecto comunitario "Ritme en el Temps".

*And, all afternoon: CAKEFUNDING!
Sale of cakes and snacks prepared by Antic Teatre's neighbours to help finance the 'Ritme en el Temps' community project.


Organiza: Antic Teatre


www.anticteatre.com

Concerts i activitats gratuïtes
Conciertos y actividades gratuitas
Free concerts and other activities

HORARIS HORARIOS SCHEDULES HORAIRES
DIMECRES // MIERCOLES // WEDNESDAY // MERCREDI: 17:00
Gratuït / Gratuito / Free / Gratuit[+] INFO →

El dia 23 d’abril l'Antic Teatre celebra l'11è aniversari d'ençà de la recuperació del seu espai com a centre cultural i social. Per aquest dia s'han organitzat diverses activitats gratuïtes per a celebrar-ho conjuntament amb els nostres veïns, públic, comunitat artística i entitats amb les que es treballa habitualment. Volem celebrar que el projecte de l’Antic Teatre resisteix i compleix un any més!

El día 23 de abril Antic Teatre celebra el 11º aniversario desde la recuperación de su espacio como centro cultural y social. Para este día se han organizado diferentes actividades gratuitas para poder celebrarlo conjuntamente con nuestros vecinos, público, comunidad artística y entidades con las que se trabaja habitualmente. Queremos celebrar que el proyecto del Antic Teatre resiste y que cumple un año más!

This coming 23rd of April Antic Teatre will hold its 11th anniversary since the building was recovered and reinstated as a social and cultural centre. We are organising several free activities in order to celebrate this date with our neighbours, audience, the artistic community and all the organisations who work with us on a regular basis. We want to celebrate the fact that  Antic Teatre has held on for yet another year!

★ 24-27 Abril 24-27 April 24-27 Avril


COLECTIVO DIOSLOSCRÍA


"El año del león (o como convertirse en una bestia escénica)"


ESTRENA

durada / duración / duration / durée: 60 min


noves dramatúrgies
nuevas dramaturgias
new drama
nouveau drame

Idioma/ Language/ Langue:
castellano

HORARIS
DIJOUS, DIVENDRES i DISSABTE: 21:00
DIUMENGE: 20:00

6 euros

HORARIOS
JUEVES, VIERBES y SABADO: 21:00
DOMINGO: 20:00

6 euros

SCHEDULES
THURDAY, FRIDAY & SATURDAY: 21:00
SUNDAY: 20:00

6 euros

HORAIRES
JEUDI, VENDREDI et SAMEDI: 21:00
DIMANCHE: 20:00

6 euros
Idea original i creació: Colectivo Diosloscría
Dramatúrgia: Colectivo Diosloscría
Interpréts: Lavinia Hervás i Olga Blanco
Creació sonora: Daniel Pino
Video: Ian Gehlhaar
Vestuari: Paqui Galán i Colectivo Diosloscría
Il·luminació: Toni Ubach

colectivodiosloscria.wix.com/colectivodiosloscria →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

El año del león (o como convertirse en una bestia escénica) és una peça autobiogràfica en la que a partir del nostre testimoni personal i de material documental parlem de l’experiència que vàrem viure durant la gira d’una peça fictícia, que mai no es va veure als escenaris, però que va suposar un canvi a la nostra trajectòria.
Durant aquell any, El año del León, vàrem aprendre molt sobre el dolor, sobre com l’assumim i sobre la nostra particular forma de superar-lo. Vàrem aprendre que potser ens hagués agradat ser tant forts com els homes, perquè ens han ensenyat que ho són, i aleshores vàrem voler barallar-nos com els homes, escopir com els homes i vàrem descobrir que això no va de sexes ni d’índex de massa corporal. Això va d’una altra cosa.

Colectivo Diosloscría: Teatre retro vintage pop rock postpunk per NO tots els públics i en V.O., de vegades subtitulada.
Colectivo Diosloscría neix de la col·laboració espontània entre Olga Blanco i Lavinia Hervás, artistes en la recerca de nous estímuls i llenguatges teatrals.
L’estiu de 2011 comencen a treballar en Yo no soy esa, la seva primera peça, en residència al Centre d’Arts Escèniques de Terrassa. La peça s’estrena el maig del 2013 a l’Antic Teatre i després inicien una gira per diferents espais i festivals de Catalunya i Espanya (Teatracciones, Café de las Artes, TNT, DT…).
A finals de 2012 ja sorgeix la idea de crear El año del León (o cómo convertirse en una bestia escénica), peça que creen en residència al Centre d’Arts Escèniques de Terrassa.

El año del León (o cómo convertirse en una bestia escénica) es una pieza autobiográfica en la que a partir de nuestro testimonio personal y de material documental hablamos de la experiencia que vivimos durante la gira de una pieza ficticia, que nunca se vio en los escenarios, pero que supuso un cambio en nuestra trayectoria.
Durante ese año, El año del León, aprendimos mucho sobre el dolor, sobre como lo asumimos y sobre nuestra particular manera de superarlo. Aprendimos que quizás nos habría gustado ser tan fuertes como los hombres, porqué nos han enseñado que lo son, y entonces quisimos pelear como los hombres, escupir como los hombres y nos dimos cuenta de que esto no va de sexos ni de índices de masa corporal. Esto va de otra cosa.

Colectivo Diosloscría: Teatro retro vintage pop rock postpunk para NO todos los públicos y en V.O., a veces subtitulada.
Colectivo Diosloscría nace de la colaboración espontánea entre Olga Blanco y Lavinia Hervás, artistas a la búsqueda de nuevos estímulos y lenguajes teatrales.
El verano del 2011 empiezan a trabajar en Yo no soy esa, su primera pieza, en residencia en el Centre d’Arts Escèniques de Terrassa. La pieza se estrena en mayo del 2013 en el Antic Teatre y después inician una gira por diferentes espacios y festivales en Cataluña y España (Teatracciones, Café de las Artes, TNT, Festival Muses, DT…).
A finales de 2012 ya surge la idea de crear El año del León (o cómo convertirse en una bestia escénica), pieza que crean en residencia en el Centre d’Arts Escèniques de Terrassa.

El año del León (o cómo convertirse en una bestia escénica), is an autobiographical work based on documentary material and our personal accounts in which we talk about the tour of a non-existent piece that was never performed, but that brought about a change in our trajectory.
During that year, The Year of the Lion, we learned a lot about pain, about how to live with it, and also our own particular way of overcoming it. We learned that perhaps we would have liked to be as strong as men, because we’ve been taught that men are strong; and then we wanted to fight and spit like men but realised that this isn’t about sexes or body mass index. This is something else.

Diosloscría Collective: retro vintage postpunk pop rock theatre NOT for all audiences and in its original language version with occasional subtitles.
Diosloscría Collective emerged from a spontaneous collaboration between Olga Blanco and Lavinia Hervas, artists in search of new stimuli and performance languages​​.
In the summer of 2011 they began to work on Yo no soy esa, their first piece, in residence at the Centre d'Arts Escèniques de Terrassa. The piece was premiered in May 2013 at the Antic Teatre and was followed by a tour around different venues and festivals in Catalonia and Spain (Teatracciones, Cafe de las Artes, TNT, Festival Muses, DT...).
The idea for El año del León (o cómo convertirse en una bestia escénica) emerged towards the end of 2012, and was devised in residence at the Centre d'Arts Escèniques de Terrassa.


★ 28 Abril 28 April 28 Avril


FLUX CLUBProjecció + col·loqui
Proyección + coloquio
Screening & discussionHORARIS
DILLUNS: 21:00
gratuit

HORARIOS
LUNES: 21:00
gratuito

SCHEDULES
MONDAY: 21:00
free

HORAIRES
LUNDI: 21:00
gratuit

Organitzat per HABITUAL VIDEO TEAM

fluxfestival.org

CALENDARI SESIONS:
28 Abril
12 i 26 Maig
9 Juny


[+] Info Cicle Flux Club →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Cinquena temporada de FLUX CLUB, un club de vídeo amb una periodicitat quinzenal que pretén reflectir la vitalitat del vídeo de creació de la nostra ciutat. Es tracta d’una extensió del Festival de vídeo d’autor FLUX, amb sessions obertes a tot el que està passant en el camp del vídeo a Barcelona, que complementen el festival des del punt de vista dels seus continguts i que estenen el seu període d’acció més enllà dels dies estrictament dedicats al festival.

FLUX CLUB acull tot tipus de sessions amb projeccions, videoperformances i col·loquis que ofereixen al públic la possibilitat del contacte directe amb els videocreadors. Poden ser sessions monogràfiques d'autors reconeguts, temàtiques, dedicades a gèneres com la videodansa i la videopoesia, o col·lectives dedicades a autors emergents.

FLUX CLUB és un espai de difusió del vídeo de creació a la ciutat de Barcelona.

Quinta temporada de FLUX CLUB, un club de vídeo con una periodicidad quincenal que pretende reflejar la vitalidad del vídeo de creación de nuestra ciudad. Se trata de una extensión del Festival de vídeo de autor FLUX, con sesiones abiertas a todo lo que está pasando en el campo del vídeo en Barcelona, que complementan el festival desde el punto de vista de sus contenidos y que extienden su período de acción más allá de los días estrictamente dedicados al festival.

FLUX CLUB acoge todo tipo de sesiones: proyecciones, videoperformances y coloquios que ofrecen al público la posibilidad del contacto directo con los videocreadores. Tanto pueden ser sesiones monográficas de autores reconocidos como temáticas, colectivas dedicadas a autores emergentes, a la presentación de trabajos de estudiantes, o centradas en la videopoesía o la videodanza.

FLUX CLUB es un espacio de difusión del vídeo de creación en la ciudad de Barcelona.

The fifth season of FLUX CLUB is here: a fortnightly video club that reflects the vitality of video creation in our city. It’s an extension of the FLUX Video Auteur Festival, with sessions open to everything currently going on in the field of video in Barcelona, complementing the festival from the point of view of its content and extending its sphere of influence beyond the few days programmed for the festival itself.

FLUX CLUB includes all kinds of sessions: screenings, video performances and debates offering direct contact between the audience and the filmmakers. These sessions focus on a range of subjects, from monographics of well known directors to specific themes, from groups of up and coming authors to students; they may cover video poetry or video dance.

FLUX CLUB is a space for the dissemination of video art in the city of Barcelona.

Cinquième saison du FLUX CLUB, un club vidéo bimensuel qui refléte la vitalité de la création vidéo dans notre ville. Ceci est une extension du Festival vidéo d'auteur FLUX, avec des séances ouvertes à tout ce qui se passe dans le domaine de la vidéo à Barcelone, qui vient compléter le festival du point de vue du contenu et de prolonger la durée d'action plus loin que les jours strictement dédiés au festival.

FLUX CLUB accueille toutes sortes de sessions: projections, vidéoperformances et débats qui offrent au public la possibilité d’un contact direct avec les vidéocréateurs. Les séances peuvent être monigraphiques d’auteurs renommés, témathiques collectives dédiés aux artistes émergents, presentations de travaux d’élèves, vidéopoésie ou vidéodanse.

FLUX CLUB est un espace de la diffusion vidéo de création dans la ville de Barcelone.


★ 29 Abril 29 April 29 Avril


MARIA STOYANOVA


“Paisatges de Txèkhov” (Viatges de l’ànima) / “Paisajes de Chejov” (Viajes del alma) (2a etapa)


durada / duración / duration / durée: 7h


Performance de llarga durada
Performance de larga duración
Long-term performance
Performance à long terme

HORARIS
DIMARTS: 11:00 fins 18:00
Taquilla inversa

HORARIOS
MARTES: 11:00 hasta 18:00
taquilla invertida

SCHEDULES
TUESDAY: 11:00 to 18:00
inverted box office

HORAIRES
MARDI: 11:00 à 18:00
box-office inversé

Concepte, creació i execució: Maria Stoyanova

Dramatúrgia i acompanyament en la creació: Karel Mena
Audiovisuals: Toni Alonso (EastSideConnection)
Il · luminació: Toni Alonso
Assessorament: Eva Isolde Balzer

Amb el suport del OSIC i de La Seca Espai Brossa

www.paisajesdechejov.com →

www.mariastoyanova.com →

CALENDARI SESIONS:
2a etapa (1, 8, 15, 22, 29 d'abril i 6, 13 de maig, a l'Antic Teatre)
Performance #8 Paisaje de injuticias
Performance #9 Paisaje de soledad compartida
Performance #10 Paisaje de éxitos y fracasos
Performance #11 Paisaje de confesiones
Performance #12 Paisaje inmóvil
Performance #13 Paisaje de la muerte
Performance #14 Paisaje del esfuerzo

[+] Info Cicle Maria Stoyanova →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

22 Performances de llarga durada entorn de l'obra d'Antón Txèkhov

"La vida podria ser meravellosa si sabéssim viure-la i aprofitar-la"
A. Txèkhov

L'obra de Txèkhov m'ofereix un viatge i tot viatge necessita un mapa. Un viatge subtil cap al món interior de l'ésser humà. Desconstrueixo les obres, desvesteixo els personatges, desarmo les situacions. Amb el meu imaginari, amb el meu cos i en relació amb l'espai i el temps, crec 22 paisatges humans que presento en forma de 22 performances de llarga durada. Convido als espectadors a observar i contemplar aquests paisatges i també a intervenir, relacionar-s'hi, participar activament, a viure aquestes experiències escèniques a un nivell íntim i personal.

Hola, sóc Maria Stoyanova
Vaig néixer el 1974 a Sofia, Bulgària. Resideixo a Barcelona des de fa 20 anys. Sóc creadora escènica, actriu i performer.
Em vaig formar durant anys en diferents centres i escoles de Catalunya, Espanya, Polònia i Anglaterra. Alhora em considero autodidacta. Aprenc de les experiències i de les persones. Cada projecte és un repte, em posa en estat d'alerta i interroga la meva existència. Treballo des del material autobiogràfic i des de les meves inquietuds més íntimes i busco crear sempre el pont entre el món personal i l'universal.

22 Performances de larga duración entorno a la obra de Antón Chejov

"La vida podría ser maravillosa si supiéramos vivirla y aprovecharla"
A. Chejov

La obra de Chejov me ofrece un viaje y todo viaje necesita un mapa. Un viaje sutil hacia el mundo interior del ser humano. Des construyo las obras, desvisto los personajes, desarmo las situaciones. Con mi imaginario, con mi cuerpo y en relación con el espacio y el tiempo, creo 22 paisajes humanos que presento en forma de 22 performances de larga duración (7 horas cada una). Invito a los espectadores a observar y contemplar estos paisajes y también a intervenir, a relacionarse con ellos, a participar activamente, a vivir estas experiencias escénicas a un nivel íntimo y personal.

Hola, soy María Stoyanova
Nací el 1974 en Sofía, Bulgaria. Resido en Barcelona desde hace 20 años. Soy creadora escénica, actriz y performer.
Me formé durante años en diferentes centros y escuelas de Cataluña, España, Polonia e Inglaterra. A la vez me considero autodidacta. Aprendo de las experiencias y de las personas. Cada proyecto es un desafío, me pone en estado de alerta e interroga mi existencia. Trabajo desde el material autobiográfico y desde mis inquietudes más íntimas y busco crear siempre el puente entre lo personal y lo universal.

22 Long performances around the work of Anton Chekhov

“Life could be marvellous if we knew how to live it and make the most of it.”
A.Chekhov

Chekhov’s work offers me a journey and all journeys require a map. This is a subtle journey towards the inner world of the human being. I deconstruct the work, I undress the characters, I disarm the situations. With my inner vision, with my body, and in relation to space and time, I create 22 human landscapes that I present in the form of 22 long performances (each lasting seven hours). I invite the audience to observe and contemplate these landscapes and also to intervene, to relate to them, to take part actively, and to live these performance experiences on an intimate and personal basis.

Hi, I’m Maria Stoyanova
I was born in 1974 in Sofia, Bulgaria. I have been living in Barcelona for the past 20 years. I am a performance creator, actress and performer.
I trained for many years at various centres and schools in Catalonia, Spain, Poland and the UK. At the same time, I see myself as self-taught. I learn from my experiences and from people. Each project is a challenge. I get into alert mode and question my existence. I work from autobiographical material and from my most personal thoughts, and I am continuously looking to bridge the gap between the personal and the universal.


★ 30 Abril 30 April 30 Avril


TAL BEN ARI


“ TULA “


ESTRENA

durada / duración / duration / durée: 75 min


concert / performance

Idioma/ Language/ Langue:
Ingles / hebreo / español / francés / yemení

HORARIS
DIMECRES: 20:30
7 euros

HORARIOS
MIERCOLES: 20:30
7 euros

SCHEDULES
WEDNESDAY: 20:30
7 euros

HORAIRES
MERCREDI: 20:30
7 euros

Tal Ben Ari: veu i guitarra
Pau Figueres: guitarra
Martin Laportilla: Baix
Mel Semé: Batería

+ músics convidats

www.talbenarimusic.com →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Comencem la primavera amb un esdeveniment protagonitzat per Tal Ben Ari "Tula" i la seva banda. Un viatge sensorial adaptat a un escenari teatral amb moltes sorpreses.

Nascuda a Tel Aviv, Israel, el 1983. Des de la seva arribada a Barcelona, l'any 2005 , va començar a col·laborar amb diferents grups, destacant la formació "08001", i al costat de eminents solistes, vocalistes de la escena musical, com Peret i Lucrecia, entre d'altres.
Es va integrar com la veu principal en 4 grups de l'actual escena musical de Barcelona . El famós quartet vocal cubà "Gema 4" , el grup "Asíkides" d'arrels mediterrànies i el grup "Els Moussakis" d'influències balcàniques. També col·labora en el nou projecte Electro Acapella "Man Ex Maqina", creat per Max Moya de "Ojos de Brujo", al costat de Kumar, Mel Seme, Mu i Ayesha Mendham.
Des de 2006 participa en el projecte mundial "Playing for Change", amb qui ha gravat diversos vídeos i ha fet gires als Estats units, Anglaterra, Brasil i Austràlia, atribuïnt la seva veu a la lluita per la pau i la unió a través de la música. Aquestes experiències enriquidores en el transcurs de la seva carrera li inspiren per començar a compondre, barrejant les seves arrels i les noves influències que ha absorbit, desenvolupant un estil més personal.
A l'estiu del 2012 recull les seves composicions i alguns temes tradicionals arranjats per ella i grava el seu primer àlbum com a solista.
L'àlbum anomenat "Sheela" reflecteix aquesta versàtil trajectòria musical i cultural, fusionant diferents estils musicals en 5 idiomes, barrejant la tradició amb la música moderna, utilitzant la veu com un instrument principal de les seves composicions .
L'àlbum es va llançar al desembre 2012 i està disponible a la venda a les principals plataformes de distribució digital.

Empezamos la primavera con un acontecimiento protagonizado por Tal Ben Ari "Tula" y su banda. Un viaje sensorial adaptado a un escenario teatral con muchas sorpresas.

Nace en Tel Aviv, Israel, el 1983. Desde su llegada a Barcelona, en el año 2005, empezó a colaborar con diferentes grupos, destacando la formación “08001”, y junto a eminentes solistas, vocalistas de la escena musical, como Peret y Lucrecia, entre otros.
Se integró como la voz principal en 4 grupos de la actual escena musical de Barcelona. El famoso cuarteto vocal cubano “Gema 4”, el grupo “Asikides” de raíces mediterráneas y el grupo "Los moussakis" de influencias balcánicas. También colabora en el nuevo proyecto Electro Acapella "Man Ex Maqina", creado por Max Moya, de "Ojos de Brujo", junto a Kumar, Mel Séme, Mu y Ayesha Mendham.
Desde 2006 participa en el proyecto mundial, “Playing for Change”, con quien ha grabado varios vídeos y ha hecho giras en Estados unidos, Inglaterra Brasil y Australia, atribuyendo su voz a la lucha por la paz y la unión a través de la música. Estas experiencias enriquecedoras en el transcurso de su carrera le inspiran para comenzar a componer, mezclando sus raíces y las nuevas influencias que ha absorbido, desarrollando un estilo más personal. En verano 2012 recolecta sus composiciones y algunos temas tradicionales arreglados por ella y graba su primer álbum como solista, producido por el productor americano Dave Bianchi.
El álbum llamado "Sheelá", refleja esta versátil trayectoria musical y cultural, fusionando diferentes estilos musicales en 5 idiomas, mezclando lo tradicional con la música moderna, utilizando la voz como un instrumento principal de sus composiciones.
El álbum se lanzó en diciembre 2012 y está disponible a la venta en las principales plataformas de distribución digital.

We move into spring with an event featuring Tal Ben Ari “Tula” and her band. A sensory journey adapted for the stage with many surprises.

Tal Ben Ari, aka "Tula", is a singer and songwriter from Tel Aviv, Israel, based in Barcelona. Ever since arriving in Barcelona in 2005 she has worked with different groups, most notably "08001", and alongside eminent local soloists and vocalists including Peret and La Lucrezia.
She is lead singer for three contemporary outfits: well-known Cuban vocal quartet "Gema 4"; Mediterranean roots band "Asikides"; and "Los Moussakis", a group with Balkan influences. She is also active in the new Electro Acapella project "Man Ex Maqina" created by Max Moya, from renowned Spanish band "Ojos de Brujo", along with Kumar, Mel Seme, Mu and Ayesha Mendham.
Since 2006 Tula has been a part of the worldwide project "Playing for Change", for which she has recorded several songs and videos and with whom she has toured in the United States, the UK, Brazil and Australia, adding her voice to the struggle for peace and unity through music .These enriching experiences in the course of her career inspired her to start composing, mixing her musical roots with the influences she has encountered and developing her own personal style. In summer 2012 she put together her compositions and some traditional tunes with her own arrangements and recorded her first solo album, produced by Dave Bianchi, in Barcelona.
The album, "Sheela", reflects this versatile musical and cultural trajectory, fusing different musical styles in 5 different languages, mixing traditional and modern music, and using her voice as the main element of her compositions.
The album was released in December 2012 and is now available for sale.


 RECOMENDAMOS

LIBRE COMUNIDAD ESCENICA
www.tea-tron.com →

Red TRANS IBÉRICA de Espacios Culturales Independientes
http://redtransiberica.wordpress.com/ →

TEH Trans Europe Halles European - Network of Independent Cultural Centres
http://www.teh.net/ →

Encuentre ideas. Encuentre gente. Encuentre dinero. Encuentre acontecimientos. Encuentre debates. Un sitio web, 50 países, 6 lenguas.
www.labforculture.org/ →

IETM: International Network for Contemporary Performing Arts
www.ietm.org/ →

Facilitar i fomentar la mobilitat de les arts:

on-the-move.org/ →

www.cimettafund.org/ →

The European Cultural Foundation facilita i catalitza l'intercanvi cultural i les noves formses d'expresió creativa.
www.eurocult.org/home/ →


logotipos patrocinadores c. Verdaguer i Callís 12 · BCN · tel. 93 315 23 54 · anticteatre@anticteatre.com · www.anticteatre.com

Amb la col·laboració de:

Antic Teatre és membre i treballa en xarxa amb: / Antic Teatre es miembro y trabaja en red con: / Antic Teatre is a member and networking with: