logo Antic Teatre

[ MAPA ]   [ anticteatre@anticteatre.com ]   [ REFORMA_Antic]   [ VIDEO CANAL]   [ FOTOS ]

[Descomptes]   [Fitxa tècnica]   [Projecte Artístic Comunitari]   [ Antic Horror Picture Show ]   [Blog Teatron]   [Archive_Memòries]   [Horaris]PROGRAMA /// SETEMBRE /// SEPTIEMBRE /// SEPTEMBER →

PROGRAMA /// OCTUBRE /// OCTUBRE /// OCTOBER →

PROGRAMA /// NOVEMBRE /// NOVIEMBRE /// NOVEMBER →

CICLES /// CICLOS /// SERIES →

QUI SOM /// QUIENES SOMOS /// ABOUT US /// QUI SOMMES-NOUS →

ANTIC TEATRE INTERNATIONAL →

ANTIC VIDEO CANAL →

EN GIRA // ON TOUR 2016 →

 NOTICIES  NOTICIAS  NEWS  NOUVELLES
SOCIETAT DOCTOR ALONSO ANARCHY - 60 min
/// al Festival TNT Terrasa
Direcció: Sofia Asencio
Dramatúrgia: Tomàs Aragay
Creació/coreografia: Sofia Asencio
Amb: Semolina Tomic

Il·luminació i espai escènic: cube.bz
Espai sonor: Marc Navarro

Una coproducció del Festival TNT-Terrassa Noves Tendències de Terrassa, amb la col·laboració de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), l’Instituto Nacional de las Artes y de la Música (INAEM), Ajudes Girona Kreas 2016 i l’Ajuntament de Bàscara

Espai Espacio place: Amics de les Arts →

www.doctoralonso.org

[+] INFO →

Anarchy és un experiment entre el caos i l’ordre, una performance on el públic forma part i intervé en l’acció. El públic té la paraula, té el soroll i té el silenci.

La intèrpret, Semolina Tomic, executarà una coreografia dissenyada per Sofia Asencio amb una durada exacta d’una hora. Una coreografia precisa i fixa que explora la musicalitat del moviment a través del cos/instrument.

Des que naixem estem lligats a les circumstàncies i depenem dels altres per aconseguir coses tan vitals com l’aliment o l’escalfor. Les companyies teatrals també depenen del públic i dels teatres i dels governs per fer funcionar les seves obres. Això, que és una interdependència social, no converteix ni al públic ni als teatres ni als governs en els seus amos, però.

L’art és un mitjà homogeni on poder experimentar o reproduir certs estats i suposicions. En definitiva, un espai on poder cagar-la. Anarchy s’acosta a l’esperit del live-art, on l’experimentació és el fet essencial, no com un acte estètic sinó com un fet constitutiu de l’obra.

Societat Doctor Alonso són Sofia Asencio i Tomàs Aragay. La companyia es planteja cada espectacle o projecte des de zero, per tornar a replantejar el seu llenguatge artístic cada vegada. Barregen gèneres, formes escèniques i gent diferent, creant la seva pròpia manera d’habitar l’escenari. Els agrada plantejar l’escena com un lloc on col•locar, allà on hi hauria d’haver espectacularitat, el menys espectacular possible, creant així una poètica del patetisme.
Societat Doctor Alonso s’estableix físicament en una zona rural, a Pontós, Girona, per allunyar-se del “soroll ” i la “uniformitat ” que envolta la creació contemporània i el món artístic en una gran ciutat. Una manera de replegar la mirada cap a l’interior i buscar la veu pròpia.

Anarchy es un experimento entre el caos y el orden, una performance donde el público forma parte e interviene en la acción. El público tiene la palabra, tiene el ruido y tiene el silencio.

La intérprete, Semolina Tomic, ejecutará una coreografía diseñada por Sofia Asencio con una duración exacta de una hora. Una coreografía precisa y fija que explora la musicalidad del movimiento a través del cuerpo/instrumento.

Desde que nacemos estamos ligados a las circunstancias y dependemos de los otros para conseguir cosas tan vitales como el alimento o el calor. Las compañías teatrales también dependen del público, de los teatros y de los gobiernos para hacer funcionar sus obras. Esto, que es una interdependencia social, no convierte ni al público ni a los teatros ni a los gobiernos en sus amos. El problema del gobierno es que está hecho para mandar, para administrar y para regir nuestras acciones.

El arte es un medio homogéneo donde poder experimentar o reproducir ciertos estados y suposiciones. En definitiva, un espacio donde poder cagarla. Anarchy se acerca al espíritu del live-art, donde la experimentación es el hecho esencial, no como un acto estético sino como un hecho constitutivo de la obra.

Societat Doctor Alonso
son Sofia Asencio y Tomàs Aragay. La compañía se plantea cada espectáculo o proyecto desde cero, para volver a replantear su lenguaje artístico cada vez. Mezclan géneros, formas escénicas y gente diferente, creando su propia manera de habitar el escenario. Les gusta plantear la escena como un lugar donde colocar, allí donde tendría que haber espectacularidad, lo menos espectacular posible, creando así una poética del patetismo.
Societat Doctor Alonso se establece físicamente en una zona rural, en Pontós, Girona, para alejarse del “ruido ” y la “uniformidad ” que rodea la creación contemporánea y el mundo artístico en una gran ciudad. Una manera de replegar la mirada hacia el interior y buscar la voz propia.

Anarchy is an experiment between chaos and order, a performance where the audience is part of and gets involved in the action. The audience has its say, the noise and the silence.

The performer, Semolina Tomic, will dance a choreography devised by Sofia Asencio lasting exactly one hour. It is a precise and set choreography that explores the musicality of movement through the body/instrument.

From birth we are tied to circumstances and depend on others to get things as essential as food or heat. Theatre companies also depend on their audience and theatres and governments to perform their works. However, this social interdependence does not turn the audience or the theatres or the governments into their owners.

Art is a uniform medium in which to experiment or reproduce certain states and assumptions. In short, a space in which to screw up. Anarchy is about the spirit of live-art, where experimentation is the essential thing, not as an aesthetic act but as a constituent component of the work.

Societat Doctor Alonso is Sofia Asencio and Tomàs Aragay. The company approaches each show or project from scratch, rethinking its artistic language each time. They mix different genres, performing art forms and people, creating their own way of inhabiting the stage. They like to see the stage as a place on which to arrange, somewhere where there should be something spectacular, the least spectacular possible, creating a poetics of pathos.
Societat Doctor Alonso is physically established in a rural area in Pontos, Girona, to get away from the “noise” and “uniformity” surrounding contemporary creation and the art world of a big city. It is a way to look inwards and seek their own voice.PROGRAMA /// SETEMBRE /// SEPTIEMBRE /// SEPTEMBER →

ESTRENA
★ Dimarts 27 Setembre, 4, 11 i 18 Octubre ★
★ Martes 27 Septiembre, 4, 11 y 18 Octubre ★
★ Tuesdays 27th September, 4th, 11th & 18th October ★


LOREN & IPSUM


"Cuånto"


durada / duración / running time: 50 min


Comèdia
Comedia
Comedy

HORARIS / HORARIOS / SCHEDULES
DIMARTS MARTES TUESDAYS:
27/09, 4, 11, 18/10: 21'00


ENTRADES/ ENTRADAS /TICKETS
COMPRAR/ BUY HERE →
10 euros ONLINE
12 euros TAQUILLA / BOX OFFICE


Actor: Miner Montell
Actor: Paul Borons

www.facebook.com/LoremIpsumCo

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Una conferència sobre economia és interrompuda per un ésser d’una dimensió paral·lela que alterarà el seu curs i provocarà situacions absurdament reals.
A l’obra es demostra de forma clara i intuïtiva el no compliment de la segona llei de la termodinàmica en dimensions de mida inferior a la distància de Planck.
Dit més del pal postmodern, va del qüestionament de la corporeïtat i del aquí i ara al que la dramatúrgia performativa multidisciplinar de la doble escletxa ens aboca.
O, en antic, de que la vida és un conte explicat per un idiota, ple de soroll i de fúria, que no significa res.
És a dir, que rius.

El material de combustió de Lorem & Ipsum és la curiositat pel món que ens envolta. Des del sorprenent univers de l’infinitesimal fins el comportament humà, passant pels microtúbuls i el Lagavulin 16 anys.
Els seus components formen aquesta companyia conscients que qui molt s’abaixa, lo cul ensenya i que, com va dir en Baldomero Lopitez, “El riure és com una galeta. De res no serveix si no el tens dins”.

Una conferencia sobre economía se ve interrumpida por un ser de una dimensión paralela que alterará su curso y provocará situaciones absurdamente reales.
En la obra se demuestra de forma clara e intuitiva el no cumplimiento de la segunda ley de la termodinámica en dimensiones de tamaño inferior a la distancia de Planck.
Dicho más del palo posmoderno, va del cuestionamiento de la corporeidad y del aquí y ahora al que la dramaturgia performativa multidisciplinar de la doble rendija nos aboca.
O, en antiguo, de que la vida es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia, que no tiene ningún sentido.
Vamos, que te ríes.

El material de combustión de Lorem & Ipsum es la curiosidad por el mundo que nos rodea. Desde el asombroso universo de lo infinitesimal hasta el comportamiento humano, pasando por los microtúbulos cerebrales y el Lagavulin 16 años. Sus componentes forman esta compañía conscientes de que muchos ajos en un mortero, mal los maja el majadero y de que, como dijo Baldomero Lopitez, "La risa es como una galleta. De nada te sirve si no la tienes dentro".

A lecture on economics is disrupted by a being from a parallel dimension who will alter its course and cause absurdly real situations.
The work explains the non-applicability of the second law of thermodynamics to dimensions smaller than the Planck length in a clear and intuitive manner.
In postmodern terminology, it goes from the questioning of corporality and the here and now to where the multidisciplinary performative dramaturgy of the double slit leads us.
Or, in Oldspeak, it’s about life: a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.
That’s to say, it’s fun.

Lorem & Ipsum’s fuel is curiosity about the surrounding world. From the amazing universe of the infinitesimal to human behaviour, including brain microtubules and 16-year-old Lagavulin.
The founding members of this company are aware that biting off more than one can chew isn’t wise and that, as Baldomero Lopitez once put it, "Laughter is like a cookie. It's pointless if it's not inside you.".


★ 28 Setembre 28 Septiembre 28th September ★


EDUARDO GIÓN /
ANTIC TEATRE"El desplume"

durada / duración / running time: 90 min

Cabaret


HORARIS / HORARIOS / SCHEDULES
28 DIMECRES / MIERCOLES / WEDNESDAY: 21:00


ENTRADES/ ENTRADAS /TICKETS
COMPRAR/ BUY HERE →
10 euros


Mestro de ceremònies: Victor Guerrero
Mite: Gilda Love

Artistes per confirmar

Organitza: Eduardo Gión

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Antic Teatre es vestirà amb lluentons. Un cop al mes, l'Antic Teatre Cabaret proposarà un recorregut per l’autentic cabaret dels 70, pels seus locals, els seus artistes i el seu ambient canalla. Més que una obra de teatre, Antic Teatre Cabaret serà una festa, un tribut i un homenatge a tots aquells que van lluitar per donar-li color a una Barcelona gris i asfixiada.

Aquesta nova etapa del Desplume, serà un retorn al cabaret mes íntim, més a prop teu.
Antic Teatre Cabaret serà un lloc de trobada pels amants d'aquest gènere i permetrà descobrir a aquells que desconeixen el que significa una verdadera vetllada cabaretera.

Eduardo Gión
Director de cinema, teatre i documentalista.
Ha treballat com ajudant de direcció de curt-metratges i llarg-metratges en 35mm.
Ha realitzat la festa basada en el cinema underground de terror “Transilvania Club” amb el cineasta Luis Macias i els músics XSDJ.
Participa en diversos esdeveniments com 080 Barcelona, col·laborant amb fotògrafs com Miguel Villalobos per a la producció de la desfilada homenatge a Thierry Mugler. Escriu i produeix reportatges per revistes com Candy Magazine i Paraíso Magazine.

Actualment la seva nova web “Wams” junt amb el fotògraf Raúl Hidalgo on han fotografiat i entrevistat a artistes com Jonas Mekas, Bob Gruen, Daniel Riera, Greg Gorman, Bruce Labruce, Mathiue Cesar, entre d'altres.

Antic Teatre se viste de lentejuelas. Una vez al mes, Antic Teatre Cabaret propondrá un recorrido por el verdadero cabaret de los 70, por sus locales, sus artistas y su ambiente canalla. Más que una obra de teatro, será una fiesta, un tributo y un homenaje a todos aquellos que lucharon por darle color a una Barcelona gris y asfixiada.

En esta nueva etapa, El Desplume se convertira en un cabaret más intimo más cerca de ti. Antic Teatre Cabaret será un lugar de encuentro para los amantes de este género y permitirá descubrir a aquellos que lo desconocen lo que significa una verdadera velada cabaretera.

Eduardo Gión
Director de cine, teatro y documentalista.
Ha trabajado como ayudante de dirección de cortometrajes y largometrajes en 35mm.
Ha realizado la fiesta basada en el cine underground de terror “Transilvania Club” junto al cineasta Luis Macías y los músicos XSDJ.
Participa en eventos como 080 Barcelona, colaborando con fotógrafos como Miguel Villalobos para la producción del desfile homenaje a Thierry Mugler. Escribe y produce reportajes para revistas como Candy Magazine y Paraíso Magazine.
Actualmente está en preparación de un proyecto llamado “Wams” junto al fotógrafo Raúl Hidalgo donde han fotografiado y entrevistado a artistas como Jonas Mekas, Bob Gruen, Daniel Riera, Greg Gorman, Bruce Labruce, Mathiue Cesar, entre otros.

Antic Teatre dresses up in sequins! Once a month, Antic Teatre Cabaret will take us on a journey to the genuine cabaret of the 70s, visiting its venues, its artists and its rough-and-ready atmosphere. More than a performance, this will be a party, and a tribute to all those who fought to provide a touch of colour when Barcelona was grey and choking.
In this new phase, El Desplume will become more up-close and personal; Antic Teatre Cabaret will be a meeting point for all lovers of this genre and will show those who have never experienced it what a real cabaret night is all about.

Eduardo Gión
Is a director of cinema, theatre and documentaries. He has worked as director’s assistant on short and long 35mm films. Together with film director Luis Macias and musicians XSDJ, he created club night “Transilvania Club” based on underground horror cinema.
He has taken part in events such as 080 Barcelona, where he collaborated with photographers such as Miguel Villalobos on the production of a tribute catwalk for Thierry Mugler. He writes and produces articles for periodicals Candy Magazine and Paraíso Magazine.
He is currently working on a project called “Wams” together with photographer Raúl Hidalgo, for which they have photographed and interviewed such artists as Jonas Mekas, Bob Gruen, Daniel Riera, Greg Gorman, Bruce Labruce and Mathieu Cesar among others.


★ Tuesdays 27th September, 4th, 11th & 18th October ★
★ 29 Setembre - 2 Octubre 29 Septiembre - 2 Octubre 29th September - 2nd October ★


COLECTIVO COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA


"En la piel de la gallina"


ESTRENA


durada / duración / running time: 60 min


Cabaret perfopoètic
(clown, slam poetry i nous llengüatges de cos)

HORARIS / HORARIOS / SCHEDULES
29 DIJOUS / JUEVES / THURSDAY: 21'00
30 DIVENDRES / VIERNES / FRIDAY: 21'00
1 DISSABTE / SÁBADO / SATURDAY: 21'00
2 DIUMENGE / DOMINGO / SUNDAY: 20'00


ENTRADES/ ENTRADAS /TICKETS
COMPRAR/ BUY HERE →
10 euros ONLINE
12 euros TAQUILLA / BOX OFFICE


Slammers: Dani Orviz i Salva Soler
Clowns: Fanny Giraud i Alex Coelho
Dansa: Patri Mas
Pianista: Marta Mattotti
Presentador: Danilo Facelli

vivirdelbolo.blogspot.com.es

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

En la piel de la Gallina es un cabaret amb nùmeros de «Spoken Word» en el que la paraula es el motor que fa moure el cos. Tres poetes, dos clowns, una ballarina i una pianista, s' han barrejat per a endinsar-se amb el pùblic pel camí que porta al nucli de l'emociò i, una vegada allà, polsar el botó que faci explotar el fong de la catarsi col.lectiva, generant així, un nou espai per viure ”En la piel de la gallina.”

Colectivo Combustión Espontánea es un grup artístic que explora la relació entre la paraula poètica, l'humor y el cos. Salva Soler i Dani Orviz son dues de les veus mes rellevants i originals de Slam Poetry a nivell mundial. Alex Coelho i Fanny Giraud son clowns que venen de diferents escoles, (El Lume de Brasil i l'Hangar de Mines a França) totes dues treballen mitjançant l' utilizació còmica del cos. Patri Mas es ballarina contemporànea membre del col.lectiu In vitro de Mataró. Marta Mattotti es cantautora, actriu i pianista. Les seves cançon son cómiques i cabareteres. Danilo Facelli treballa com a poeta a temps complert, distribuïnt la seva obra pels carrers de diferents ciutats espanyoles, a la vegada que actúa amb espectàcles de poesía, música, humor i presenta tot tipus de cabarets. EN LA PIEL DE LA GALLINA es el primer treball del col.lectiu.

En la piel de la Gallina es un cabaret en el que se alternan: números de “spoken word” en los que la palabra es el motor que hacer mover al cuerpo. Tres poetas, dos clowns, una bailarina y una músico, se han mezclado para adentrarse junto al público por el camino que lleva al núcleo de la emoción y, una vez allí, pulsar el botón que haga explotar el hongo del estremecimiento colectivo, creando así, un nuevo lugar para vivir ”En la piel de la gallina.”

Colectivo Combustión Espontánea es un grupo artístico que explora la relación entre la palabra poética, el humor y el cuerpo. Salva Soler y Dani Orviz son dos de las voces más relevantes y originales del Slam Poetry a nivel mundial. Alex Coehlo y Fanny Giraud son clowns que vienen de diferentes escuelas, (El Lume de Brasil y Hangar de Mines en Francia) que apuestan por la utilización cómica del cuerpo. Patri Mas es una bailarina especializada en contemporáneo que forma parte del colectivo In vitro de Mataró. Marta Mattotti es cantautora, actriz y pianista, caracterizada por sus letras cómicas y cabareteras. Danilo Facelli trabaja como poeta a tiempo completo, distribuyendo su obra en distintas ciudades españolas, mientras actúa con espectáculos de poesía, música, humor y presenta todo tipo de cabarets. EN LA PIEL DE LA GALLINA es el primer trabajo del colectivo.

En la piel de la Gallina is a Cabaret with slam poetry (where the word makes the body move). Three poets, two clowns, a dancer and a musician get together to take the audience along a path leading to the very nucleus of emotion and, once there, press the button that will detonate the mushroom of collective excitement and so create a new place in which to live: En la piel de la gallina (In the gooseflesh).

Colectivo Combustión Espontánea are a group of artists who explore the links between spoken word, humour and the body. Salva Soler and Dani Orviz are two of the most noteworthy and original representatives of Slam Poetry in the world. Alex Coehlo and Fanny Giraud are clowns from different schools (El Lume in Brazil and Hangar de Mines in France) who use their bodies for comedy. Patri Mas is a dancer specialising in contemporary dance who is part of the InVitro collective of Mataró. Marta Mattotti is a singer-songwriter, actress and pianist, known for her witty and vaudevillian lyrics. Danilo Facelli works as a fulltime poet, distributing his work across various Spanish cities, while also performing poetry, music, and comedy and presenting all kinds of cabarets. En la piel de la Gallina is the group's first piece together.


PROGRAMA /// OCTUBRE /// OCTUBRE /// OCTOBER →

★ 3 i 17 Octubre 3 i 17 Octubre 3rd-17th October ★


ANTIC TEATRE
/ Film2 Media Works, S.L.Antic Cinema


cinema

HORARIS / HORARIOS / SCHEDULES
3 i 17 DILLUNS LUNES MONDAY: 21'00


ENTRADES/ ENTRADAS /TICKETS
COMPRAR/ BUY HERE →
5 euros
Inclou cervesa //
Incluye cerveza //
includes beer //


Organitza: ANTIC TEATRE / FILM2 Media Works

Programadors: Guillem Puig / Xes Vilà

www.film2.es

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

En aquests temps en els que cada cop tanquen més i més sales cinematogràfiques, ANTIC TEATRE es converteix un dia a la setmana en ANTIC CINEMA. Gràcies a FILM 2, una iniciativa del cineasta Antonio Dyaz, es preten portar el cinema a qualsevol lloc on hi hagi un projector, una conexió a internet i públic amb ganes de gaudir del seté art.

Film2 proposa una nova finestra de’exhibició audiovisual: el T-VOD (Theatrical Video On Demand) i d’aquesta manera convertir en sales de cinema qualsevol espai acondicionat en el que hi puguin capiguer al menys vint persones, i projectar pel·lícules mitjançant les reds 4G amb màxima qualitat. La premisa es que qualsevol que dispossi d’un smartphone o una tableta amb sortida micro USB, HDMI o similar (i el seu corresponent projector) pugui organitzar una sessió de cinema per la que rebi la seva corresponent retribució, respectant escrupulosament el repartiment de drets d’autor. Els tickets s’adquireixen exclusivament per internet, i la plataforma efectúa el repartiment automàtic de l’import de l’entrada entre el Screener, el propietari de la pel·lícula (Producer), les entitats de gestió de drets d’autor i Film2.

En estos tiempos en los que cada vez cierran más y más salas cinematográficas, ANTIC TEATRE se convierte un día a la semana en ANTIC CINEMA. Gracias a Film 2, una iniciativa del cineasta Antonio Dyaz, se pretende llevar el cine a cualquier parte donde exista un proyector, una conexión a internet y público con ganas de disfrutar del séptimo arte.

Film2 propone una nueva ventana de exhibición audiovisual: el T-VOD (Theatrical Video On Demand) y así convertir en salas de cine cualquier espacio acondicionado en el que quepan al menos veinte personas,y proyectar películas mediante las redes 4G con máxima calidad.
La premisa es que cualquiera que disponga de un smartphone o una tableta con salida micro USB, HDMI o similar (y el correspondiente proyector) pueda organizar una sesión de cine por la que reciba la correspondiente retribución, respetando escrupulosamente el reparto de derechos de autor.
Los tickets se adquieren exclusivamente por Internet, y la plataforma efectúa el reparto automático del importe de la entrada entre el Screener, el propietario de la película (Producer), las entidades de gestión de derechos de autor y Film2.

In these current times when more and more movie theatres are being forced to close, ANTIC TEATRE will become, one night a week, ANTIC CINEMA. Thanks to Film2, a project by filmmaker Antonio Dyaz, cinema viewing can happen anywhere there is a projector, a connection to Internet and an audience ready to enjoy the seventh art.

Film2 are providing a new venue for audio-visual exhibition: the T-VOD (Theatrical Video On Demand) whereby any adequately equipped space seating at least 20 can be turned into a cinema for the showing of films in high quality resolution using 4G networks.
The idea is that anyone owning a smartphone or tablet with a USB, HDMI or similar mic outlet (and a suitable projector) can organise a cinema viewing and charge admission, always when royalty and copyright dues are respected.
Tickets can be bought only via Internet and the system automatically divides the amount of each transaction between the Screener, the owner of the film (producer), the copyright management organisation and Film2 are providing a new venue for audio-visual exhibition: the T-VOD (Theatrical Video On Demand) whereby any adequately equipped space seating at least 20 can be turned into a cinema for the showing of films in high quality resolution using 4G networks. The idea is that anyone owning a smartphone or tablet with a USB, HDMI or similar mic outlet (and a suitable projector) can organise a cinema viewing and charge admission, always when royalty and copyright dues are respected. Tickets can be bought only via Internet and the system automatically divides the amount of each transaction between the Screener, the owner of the film (producer), the copyright management organisation and Film2. .


ESTRENA
★ Dimarts 4, 11 i 18 Octubre ★
★ Martes 4, 11 y 18 Octubre ★
★ Tuesdays 4th, 11th & 18th October ★


LOREN & IPSUM


"Cuånto"


durada / duración / running time: 50 min


Comèdia
Comedia
Comedy

HORARIS / HORARIOS / SCHEDULES
DIMARTS MARTES TUESDAYS:
27/09, 4, 11, 18/10: 21'00


ENTRADES/ ENTRADAS /TICKETS
COMPRAR/ BUY HERE →
10 euros ONLINE
12 euros TAQUILLA / BOX OFFICE


Actor: Miner Montell
Actor: Paul Borons

www.facebook.com/LoremIpsumCo

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Una conferència sobre economia és interrompuda per un ésser d’una dimensió paral·lela que alterarà el seu curs i provocarà situacions absurdament reals.
A l’obra es demostra de forma clara i intuïtiva el no compliment de la segona llei de la termodinàmica en dimensions de mida inferior a la distància de Planck.
Dit més del pal postmodern, va del qüestionament de la corporeïtat i del aquí i ara al que la dramatúrgia performativa multidisciplinar de la doble escletxa ens aboca.
O, en antic, de que la vida és un conte explicat per un idiota, ple de soroll i de fúria, que no significa res.
És a dir, que rius.

El material de combustió de Lorem & Ipsum és la curiositat pel món que ens envolta. Des del sorprenent univers de l’infinitesimal fins el comportament humà, passant pels microtúbuls i el Lagavulin 16 anys.
Els seus components formen aquesta companyia conscients que qui molt s’abaixa, lo cul ensenya i que, com va dir en Baldomero Lopitez, “El riure és com una galeta. De res no serveix si no el tens dins”.

Una conferencia sobre economía se ve interrumpida por un ser de una dimensión paralela que alterará su curso y provocará situaciones absurdamente reales.
En la obra se demuestra de forma clara e intuitiva el no cumplimiento de la segunda ley de la termodinámica en dimensiones de tamaño inferior a la distancia de Planck.
Dicho más del palo posmoderno, va del cuestionamiento de la corporeidad y del aquí y ahora al que la dramaturgia performativa multidisciplinar de la doble rendija nos aboca.
O, en antiguo, de que la vida es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia, que no tiene ningún sentido.
Vamos, que te ríes.

El material de combustión de Lorem & Ipsum es la curiosidad por el mundo que nos rodea. Desde el asombroso universo de lo infinitesimal hasta el comportamiento humano, pasando por los microtúbulos cerebrales y el Lagavulin 16 años. Sus componentes forman esta compañía conscientes de que muchos ajos en un mortero, mal los maja el majadero y de que, como dijo Baldomero Lopitez, "La risa es como una galleta. De nada te sirve si no la tienes dentro".

A lecture on economics is disrupted by a being from a parallel dimension who will alter its course and cause absurdly real situations.
The work explains the non-applicability of the second law of thermodynamics to dimensions smaller than the Planck length in a clear and intuitive manner.
In postmodern terminology, it goes from the questioning of corporality and the here and now to where the multidisciplinary performative dramaturgy of the double slit leads us.
Or, in Oldspeak, it’s about life: a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.
That’s to say, it’s fun.

Lorem & Ipsum’s fuel is curiosity about the surrounding world. From the amazing universe of the infinitesimal to human behaviour, including brain microtubules and 16-year-old Lagavulin.
The founding members of this company are aware that biting off more than one can chew isn’t wise and that, as Baldomero Lopitez once put it, "Laughter is like a cookie. It's pointless if it's not inside you.".


★ 6-9 Octubre 6-9 Octubre 6th-9th October ★


MARC CAELLAS


"El perico tumba la paloma"


durada / duración / running time: 60 min


Noves dramatúrgies
Nuevas dramaturgias
New drama

HORARIS / HORARIOS / SCHEDULES
6 DIJOUS / JUEVES / THURSDAY: 21'00
7 DIVENDRES / VIERNES / FRIDAY: 21'00
8 DISSABTE / SÁBADO / SATURDAY: 21'00
9 DIUMENGE / DOMINGO / SUNDAY: 20'00


ENTRADES/ ENTRADAS /TICKETS
COMPRAR/ BUY HERE →
10 euros ONLINE
12 euros TAQUILLA / BOX OFFICE
Idea i direcció: Marc Caellas
Dramatúrgia: Marcela Caldas i Marc Caellas
Texts de Zero zero zero: Roberto Saviano (2013, tots els drets reservats)
Performers: María Cecilia Sánchez i Edinson Quiñones
Vídeos: Edinson Quiñones
Espai escènic: Marcela Caldas
Il·luminació: Conrado Parodi
La paloma és una creació de: Diana Gamboa i Luis Fernando Bohórquez
Música d'estudi: Dani Boom
Assistència direcció: Carolina Torres
Edició Vídeo: Anna Caellas
Imatge fotogràfica: Raul Higuera
Agraïments especials: Marcel Ventura, Paula Canal, Revista Soho, Arturo Bastón, Albert Bover, Trini Moliterno, Juanito

Una coproducció del Festival TNT, Terrassa i l’Antic Teatre Espai de Creació, Barcelona

A la memoria de Billie Holiday, una de les primeres víctimes de la criminal “Guerra contra les drogues”

marccaellas.com

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Una obra sobre la cocaïna, el seu consum, els seus efectes, l’imaginari construït al seu voltant. Una creació escènica sobre la guerra contra les drogues, la prohibició de la droga, la seva legalització, sobre on s’amaga i per què s’amaga.
Si l’or va se fonamental per a l’economia política de les colònies espanyoles, permetent el llançament del capitalisme, la seva acumulació originària, és la cocaïna –o, millor encara, la prohibició imposada pels Estats Units- la que dona forma a l’economia mundial a l’actualitat. No parlar de la cocaïna, no exhibir-la, implica continuar amb la mateixa negació de la realitat que es practica respecte l’esclavatge. Com l’or, la cocaïna està imbuïda de violència i cobdícia, brillantor que fa pudor de transgressió. Si el capitalisme s’ha convertit en narcocapitalisme, és el moment de la narcocultura.

Marc Caellas
Natural de Barcelona. Ha viscut a Londres, Sao Paulo, Miami, Caracas, Bogotà, Rosario i Buenos Aires. Amb l’Esteban Feune de Colombi creà El Paseo de Robert Walser, una obra de teatre a peu pels carrers d’un barri. Ha publicat el llibres Carcelona (Melusina, 2012), Teatro del Bueno (Teatron tinta, 2015) i Caracaos (Melusina, 2015). Ha ideat els cicles Ahí está: 10 años de artes en vivo (Musac), No todo va a ser hablar (Caixaforum) i El Estómago de los escritores (CCCB). Ha creat projectes per a l’escena interpretats per escriptors com ara Entrevistas breves con escritores repulsivos, Los críticos también lloran i Come en casa Borges. Les seves darreres peces són: Cuerpo Serrano, Guiris go home i No estuve en New York. Cielo: coda.

Una obra sobre la cocaína, su consumo, sus efectos, sus nombres, el imaginario construido alrededor del polvo blanco. Una creación escénica sobre la guerra contra las drogas, la prohibición de la droga, su legalización, dónde se esconde, por qué se esconde.
La cocaína mueve el mundo, salva bancos de la quiebra, es el negocio más rentable.
Si el oro determinó la economía política de las colonias españolas, permitiendo el despegue del capitalismo, su acumulación originaria, es la cocaína –o, mejor, su prohibición impuesta por los Estados Unidos- la que da forma a la economía mundial en la actualidad. No hablar de la cocaína, no exhibirla, es continuar la misma negación de la realidad que se practica con relación a la esclavitud. Como el oro, la cocaína está imbuida de violencia y codicia, brillo que hiede transgresión. Si el capitalismo se convirtió en narcocapitalismo, es el momento de la Narcocultura.

Marc Caellas
Nació en Barcelona. Ha vivido en Londres, Sao Paulo, Miami, Caracas, Bogotá, Rosario y Buenos Aires. Con Esteban Feune de Colombi creó El Paseo de Robert Walser, una obra de teatro a pie. Ha publicado los libros Carcelona (Melusina, 2012), Teatro del Bueno (Teatron tinta, 2015) y Caracaos (Melusina, 2015). Ha ideado los ciclos Ahí está: 10 años de artes en vivo (Musac), No todo va a ser hablar (Caixaforum) y El Estómago de los escritores (CCCB). Ha creado proyectos para la escena interpretados por escritores como Entrevistas breves con escritores repulsivos, Los críticos también lloran y Come en casa Borges. Sus últimas obras son: Cuerpo Serrano, Guiris go home y No estuve en New York. Cielo: coda.

A piece about cocaine: its use, its effects, its names; the collective visions constructed around it. A stage production about the war on drugs, the banning of drugs, their legalisation; where they're hidden, why they're hidden. Cocaine makes the world go round, it saves banks from failure; it's the most lucrative business there is.
If gold set the political economy of the Spanish colonies, allowing capitalism to take off, cocaine -- or rather the prohibition of cocaine imposed by the USA -- has become the obvious follow-up, giving shape to the current world economy. Keeping silent about cocaine, keeping it under cover, is to continue to deny reality just as was done with slavery. Like gold, cocaine is imbued with violence and greed: shine that stinks of transgression. If capitalism turned into narco-capitalism, then this is the time of Narcoculture.

Marc Caellas
Born in Barcelona, he has lived in London, Sao Paolo, Miami, Caracas, Bogota, Rosario and Buenos Aires. Together with Esteban Feune de Colombi he created El Paseo de Robert Walser, a stage work. He has published Carcelona (Melusina, 2012), Teatro del Bueno (Teatron tinta, 2015) and Caracaos (Melusina, 2015). He has created the cycles Ahí está: 10 años de artes en vivo (Musac), No todo va a ser hablar (Caixaforum) and El Estómago de los escritores (CCCB). He has created stage projects for writers such as Entrevistas breves con escritores repulsivos, Los críticos también lloran and Come en casa Borges. His latest works are: Cuerpo Serrano, Guiris go home and No estuve en New York. Cielo: coda.


★ 10 Octubre  10 Octubre 10th October ★


FLUXCLUBProjecció + col·loqui
Proyección + coloquio
Screening & discussionHORARIS
DILLUNS: 21:00
gratuit

HORARIOS
LUNES: 21:00
gratuito

SCHEDULES
MONDAY: 21:00
free

HORAIRES
LUNDI: 21:00
gratuit


Organitzat per HABITUAL VIDEO TEAM

fluxfestival.org

www.habitualvideoteam.org

 

 

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Setena temporada de FLUX CLUB, un club de vídeo amb una periodicitat quinzenal que pretén reflectir la vitalitat del vídeo de creació de la nostra ciutat. Es tracta d’una extensió del Festival de vídeo d’autor FLUX, amb sessions obertes a tot el que està passant en el camp del vídeo a Barcelona, que complementen el festival des del punt de vista dels seus continguts i que estenen el seu període d’acció més enllà dels dies estrictament dedicats al festival. FLUX CLUB acull tot tipus de sessions amb projeccions, videoperformances i col·loquis que ofereixen al públic la possibilitat del contacte directe amb els videocreadors. Poden ser sessions monogràfiques d'autors reconeguts, temàtiques, dedicades a gèneres com la videodansa i la videopoesia, o col·lectives dedicades a autors emergents. FLUX CLUB és un espai de difusió del vídeo de creació a la ciutat de Barcelona.

Habitual Video Team és una associació sense ànim de lucre que té com a objectius principals la promoció de tot tipus d’activitats relacionades amb les arts audiovisuals i concretament amb la videocreació: www.habitualvideoteam.org.
Una branca de les seves activitats és l'organització de festivals, cicles i mostres de vídeo, com el festival de vídeo d’autor FLUX: www.fluxfestival.org, i el festival INFLUX [vídeo a escena] dedicat a les arts escèniques audiovisuals: www.influxfestival.org.
Una altra branca fonamental de la seva feina és la documentació videogràfica (gravació i edició) d’esdeveniments culturals generalment de petit format com concerts, poesia, performances o espectacles teatrals. A partir del 2012, posa en marxa el projecte SUMMA, amb la finalitat de convertir aquest patrimoni audiovisual de més de 1.000 gravacions en un arxiu videogràfic on line d'accés públic: www.summa-hvt.org.

Séptima temporada de FLUX CLUB, un club de vídeo con una periodicidad quincenal que pretende reflejar la vitalidad del vídeo de creación de nuestra ciudad. Se trata de una extensión del Festival de vídeo de autor FLUX, con sesiones abiertas a todo lo que está pasando en el campo del vídeo en Barcelona, que complementan el festival desde el punto de vista de sus contenidos y que extienden su período de acción más allá de los días estrictamente dedicados al festival. FLUX CLUB acoge todo tipo de sesiones: proyecciones, videoperformances y coloquios que ofrecen al público la posibilidad del contacto directo con los videocreadores. Pueden ser tanto sesiones monográficas de autores reconocidos, como temáticas colectivas dedicadas a autores emergentes, a la presentación de trabajos de estudiantes, o centradas en la videopoesía o la videodanza. FLUX CLUB es un espacio de difusión del vídeo de creación en la ciudad de Barcelona.

Habitual Video Team es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivos principales la promoción de todo tipo de actividades relacionadas con las artes audiovisuales y concretamente con la videocreación: www.habitualvideoteam.org.
Una rama de sus actividades es la organización de festivales, ciclos y muestras de vídeo, como el festival de vídeo de autor FLUX: www.fluxfestival.org, y el festival INFLUX [vídeo a escena], dedicado a las artes escénicas audiovisuales: www.influxfestival.org.
Otra rama fundamental de su trabajo es la documentación videográfica (grabación y edición) de eventos culturales generalmente de pequeño formato como conciertos, poesía, performances o espectáculos teatrales. A partir de 2012, pone en marcha el proyecto SUMMA, con el fin de convertir este patrimonio audiovisual de más de 1.000 grabaciones en un archivo videográfico on line de acceso público: www.summa-hvt.org.

The seventh season of FLUX CLUB is here: a fortnightly video club that reflects the vitality of video creation in our city. It’s an extension of the FLUX Video Auteur Festival, with sessions open to everything currently going on in the field of video in Barcelona, complementing the festival from the point of view of its content and extending its sphere of influence beyond the few days programmed for the festival itself. FLUX CLUB includes all kinds of sessions: screenings, video performances and debates offering direct contact between the audience and the filmmakers. These sessions focus on a range of subjects, from monographic by well-known directors to specific themes, from groups of up-and-coming authors to students; they may cover video poetry or video dance. FLUX CLUB is a space for the dissemination of video creation in the city of Barcelona.

Habitual Video Team is a non-profit association whose main objectives are to promote activities related to visual arts and specifically video art: www.habitualvideoteam.org.
A fundamental area of their work is the organization of festivals, cycles and video shows, such as the FLUX Video Auteur Festival: www.fluxfestival.org, and INFLUX festival [video on stage], dedicated to audiovisual performing arts: www.influxfestival.org. Another branch of Habitual Video Team’s activities is video documentation (recording and editing) of mainly small format cultural events such as concerts, poetry, performances or theatre shows. It has a video archive of over 1.000 recordings. In 2012 they launched the SUMMA project with the aim of converting this audiovisual heritage into a non-profit online video archive: www.summa-hvt.org.


★ 14 Octubre 14 Octubre 14th October ★


ŽAK VALENTA


"Hermaphrodites of the Soul"


durada / duración / running time: 60 min


Dansa - teatre físic
Danza - teatro físico
Dance - physical theater

recomanada per a majors de 16 anys
recomendada para mayores de 16 años
suitable for audience over 16 years of age


HORARIS / HORARIOS / SCHEDULES
14 DIVENDRES / VIERNES / FRIDAY: 21'00

ENTRADES/ ENTRADAS /TICKETS
COMPRAR/ BUY HERE →
10 euros ONLINE
12 euros TAQUILLA / BOX OFFICE


Autor/coreògraf: Žak Valenta
Intèrprets: Iva Nerina Sibila, Tomas Kutinjač, Aleksandra Mišić (ZPA)
Dramaturg: Andrej Mirčev
Disseny vestuari: Tajči Čekada
Música: Vlaho Prohaska
Disseny llums: Bojan Gagić
Pòster: Andrea Crnković
Producció: Žak Valenta Production

Aquest projecte s'ha realitzat amb el suport de: La ciutat de Rijeka, Ministeri de Cultura de Croàcia, Zagreb Dance Centre Zagreb Dance Ansemble, Molekula Rijeka

Agraïments: Mirjana Prajs, Andrea Crnković, Magdalena Lupi, Trafik, Jolanda Todorović, Nikoleta Mirčev, Stefano Katunar, Ksenija Španec

www.plesnicentar.info

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Aquesta performance està dedicada a Nebrigić Deixen (1971-1999), pioner activista LGBT de l'antiga Iugoslàvia.

La segona part d'una trilogia que examina els conflictes i tensions existents entre els artistes i els tabús socials, Hermaphrodite of the Soul de Žak Valenta exposa els temes prevalents que envolten a l'homofòbia a la societat actual. En aquesta constel·lació dramatúrgica que consisteix en gèneres de diversos i mons emotius extrems, s’ afirma la relació entre la sexualitat, la violència i el poder, i es mostren les pràctiques discriminatòries per mitjà de les quals allò diferent és marginat, reprimit i rebutjat sistemàticament.

Aleksandra Mišić va ser guardonada amb el Premi de Teatre Croata per a la millor intèrpret de dansa de 2014 per la seva actuació a Hermaphrodite of the Soul.

Zak Brako Valenta és coreògraf independent, ballarí i educador escènic.

Nascut a Umag, Croàcia. Estudia dansa, mim i teatre físic. Acaba els estudis a la London School of Physical Theatre, i aprofundeix la seva educació amb el Programa de Mim a l’Amsterdam School for New Dance Development, a la Moving Academy for Performing Arts de Nova York, i a diversos tallers i seminaris al seu país i a la resta del món.

Un dels fundadors del Trafik teatre, és l'actor i coreògraf en aquest col·lectiu des de 1998.
Com a intèrpret, ha col·laborat amb el HNK Ivana pl. Zajc (Passengers revilers, Death Vronsky), Karina Holla Company (Hacking hole son of frozen soul), Griff theater (Metafoe), Postheatre (download site), Tala Dance Centre (Men in skirts), Exit Theatre (Adult, Desire, picture show), Dance Theatre Ljubljana (basso continuo), Companie de Opera Seca (Man nowhere) i Avanty Digital Displays entre d’altres.

Des de fa temps és associat del Croatian Institute for Movement and Dance, a més de ser l'impulsor de la setmana de dansa Suvermenog Dance en Rijeka.
És soci de la Comunitat Croata d'Artistes Independents, de les associacions d'artistes croats dramàtics i de dansa respectivament, i de la Federació Europea de Mim.
L'obra Imago, dirigida per Natasha Lušetić, va ser guanyadora del premi Vladimir Nazor per Art Escènic. El 2009 Com a part del Let the festival va ser guardonada per a la millor obra sense text per a nens My Body, produïda per Rijeka City Puppet Theatre, rebent el premi col·lectiu l'obra Walker, produïda pel Trafik theater Rijeka.

Ha estat nominat dues vegades pe a un Premio de Teatro Croata: com a millor intèrpret de dansa al 2010, i al 2014 per l'obra Hermaphrodites of the soul.

Al 2014 comença estudis a eurítmica a la coneguda escola Euyrithmeum Stuttgart.

Esta performance está dedicada a Dejan Nebrigić (1971-1999), activista pionero LGBTQ de la antigua Yugoslavia.

La segunda parte de una trilogía que examina los conflictos y tensiones existentes entre los artistas y los tabúes sociales, Hermaphrodite of the Soul de Žak Valenta expone los temas prevalentes que rodean a la homofóbia en la sociedad actual. En esta constelación dramatúrgica que consiste de géneros diversos y mundos emotivos extremos, se afirma la relación entre la sexualidad, la violencia y el poder, y se muestran las prácticas discriminatorias por medio de las cuales lo diferente es marginado, reprimido y sistemáticamente rechazado.
Aleksandra Mišić fue galardonada con un Premio de Teatro Croata para la mejor intérprete de danza de 2014 por su actuación en Hermaphrodites of the Soul.

Žak Brako Valenta es coreógrafo freelance, bailarín y educador escénico.

Nacido en Umag, Croacia. Estudia danza, mimo y teatro físico. Acaba los estudios en la London School of Physical Theatre, y profundiza su educación con el programa de Mimo en la Amsterdam School for New Dance Development, en la Moving Academy for Performing Arts de Nueva York, y en varios talleres y seminarios en su país y en el resto del mundo.

Uno de los fundadores del Trafik theater, es actor y coreógrafo en este colectivo desde 1998.
Como intérprete, ha colaborado con HNK Ivana pl. Zajc (Passengers revilers, Death Vronsky), Karina Holla Company (Hacking hole son of frozen soul), Griff theater (Metafoe), Postheatre (download site), Tala Dance Centre (Men in skirts), Exit Theatre (Adult, Desire, picture show), Dance Theatre Ljubljana (basso continuo), Companie de Opera Seca (Man nowhere) y Avanty Digital Displays entre otros.

Desde hace tiempo es asociado del Croatian Institute for Movement and Dance, además de ser el impulsor de la semana de danza Suvermenog Dance en Rijeka. Es socio de la Comunidad croata de artistas independendientes, de las Asociaciones croatas de artistas dramáticos y de danza respectivamente, y la Federación Europea de Mimo.

La obra Imago, dirigida por Natasha Lušetić, fue ganadora del premio Vladimir Nazor para arte escénico. En 2009 como parte del Let the festival fue galardonada por la mejor obra sin texto para niños My Body, producida por Rijeka City Puppet Theatre, recibiendo el premio colectivo la obra Walker, producida por Trafik theater Rijeka. Ha sido nominado dos veces para un Premio de Teatro Croata: como mejor intérprete de danza en 2010, y en 2014 por la obra Hermaphrodites of the soul.

En 2014 comienza estudios en eurítmica en la conocida escuela Euyrithmeum Stuttgart.

The performance is dedicated to Dejan Nebrigić (1971-1999), one of the LGBTQ pioneering activists in former Yugoslavia.

As the second part of a trilogy which speaks about the challenging conflicts and tensions between artists and social taboos, the performance Hermaphrodites of the Soul by Žak Valenta maps out the issues around homophobia in today’s society. Within the dramaturgical constellation comprising diverse genres and extreme emotional worlds, the relationship between sexuality, violence and power is explicity affirmed thus revealing the discriminatory practices within which the different is marginalised, repressed and systematically disapproved.

For her part in Hermaphrodites of the Soul, Aleksandra Mišić received a Croatian Theatre Award for the best female dance performance in 2014.

Žak Brako Valenta / freelance choreographer, dancer and theatre educator. Born in Umag, Croatia. He studied dance, mime and physical theatre. He graduated from the School of Physical Theatre in London, and completed courses at the Mime School at the Amsterdam School for New Dance Development and at the New York's Moving Academy for Performing Arts, as well as a variety of workshops and seminars at home and abroad.

He is a founder member of Trafik theater, for which he performs and choreographs since 1998.
As a performer, he has collaborated with HNK Ivana pl. Zajc (Passengers revilers, Death Vronsky), Karina Holla Company (Hacking hole son of frozen soul), Griff theater (Metafoe), Postheatre (download site), Tala Dance Centre (Men in skirts), Exit Theatre (Adult, Desire, picture show), Dance Theatre Ljubljana (basso continuo), Companie de Opera Seca (Man nowhere), Avanty digital displays and others.

A long-time associate of the Croatian Institute for Movement and Dance and the initiator of the organizer week Suvermenog Dance in Rijeka. He is a member of the Croatian community of independent artists, the Croatian Association of Dramatic Artists, Croatian Association of Dance Artists, and the European Federation of mime.

The play Imago directed by Natasha Lušetić was awarded the Vladimir Nazor prize for theatrical art. In "Let the festival" 2009, children's play My Body produced by Rijeka City Puppet Theatre was awarded the prize for best non-verbal play for children, while the play Walker produced by Trafik theater Rijeka won the Collective Award. Žak has been nominated twice for the Croatian Theatre Award: in 2010 for best male dancing role and in 2014 for the play Hermaphrodites of the soul.

In 2014 he commenced studies at the celebrated school of eurhythmics Euyrithmeum Stuttgart.


★ 15 i 16 Octubre 15 y 16 Octubre 15th & 16th October ★


AINA ALEGRE


"Delices"


durada / duración / running time: 60 min


nous llenguatges del cos
nuevos lenguajes del cuerpo
new languages of the body

HORARIS / HORARIOS / SCHEDULES
15 DISSABTE / SÁBADO / SATURDAY: 21'00
16 DIUMENGE / DOMINGO / SUNDAY: 20'00


ENTRADES/ ENTRADAS /TICKETS
COMPRAR/ BUY HERE →
10 euros ONLINE
12 euros TAQUILLA / BOX OFFICE
Direcció: Aina Alegre
Interpretació: Charlie Fouchier i Aina Alegre
Dramatúrgia: Isabelle Catalan
Creació So: Romain Mercier
Disseny de Llums: Pascal Chassan
Producció: STUDIO FICTIF
Coproduccions: Théâtre de Vanves, Festival Artdanthé ( Paris)

4 Culture i el Centre Chorégraphique Nacional de Montpellier, dins el marc de Life Long Burning

Amb el suport de: 104 (Paris), Centre national de la danse (accueil studio – Paris), de Format Danse (Ardèche), de Tanz Leuk (Suissa), du Théâtre de lʼÉtoile du Nord (Paris), de la La Ménagerie de Verre - Studiolabs (Paris)

STUDIO FICTIF rep l’ajuda de la DRAC Île-de- France 2015 i 2016

ainaalegrevalls.wix.com/studio-fictif

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

DELICES és una exploració física entorn el desig obstinat de dos cossos «d'estar en fusió»: absorbint-se, penetrant-se, engolint-se… deixant-se manipular l'un per l'altre.
Aquest «duo » neix de la posada en escena de diferents temptatives de fusionar-se per veure com aquest procés « impossible » és per sí mateix disparador d'un repertori de situacions físiques.
L'escenari d’aquesta proposta esdevé un laboratori per fer l'experiència de la relació al cos de l’altre. A partir de jocs i situacions inspirades de certs comportaments « infantils » la peça instal·la un qüestionament obert al voltant de l’alteritat; i la relació al desig, al poder, a la submissió o a la dependència de l’altre.

DELICES suggereix una «dansa » que qüestiona els « límits del cos» i proposa una forma d'utopia relacionada a una idea de cos « disponible », « obert », « nudista ».. Capaç d'inventar i “ficcionar” altres realitats físiques i relacionals.

Aina Alegre desenvolupa el seu treball artístic com a ballarina, coreògrafa i performer.

Va Estudiar una formació multidisciplinària de dansa, teatre i cant i va estudiar al Centre Nacional de la Dansa Contemporània (CNDC) a França, on coneix diferents artistes i coreògrafs que alimenten la seva cultura coreogràfica. Des del 2009 desenvolupa el seu propi treball artístic. S'interessa en les pràctiques relacionades amb la creació i la intersecció de diferents disciplines. Ella pensa la coreografia com un espai de fricció per reinventar el « cos », i la « dansa » a partir d'una escriptura coreogràfica, sovint alimentada per matèries plàstiques, sonores i cinematogràfiques. El 2014 crea l’associació STUDIO FICTIF.

Paral·lelament, des del 2010 col·labora com a intèrpret amb diferents coreògrafs, amics, directors de teatre i de cine.

DELICES es una exploración física entorno al deseo obstinado de dos cuerpos « de estar en fusión »: abosrbiéndose, penetrándose, tragándose…dejándose manipular el uno por el otro.
Este « dúo » nace de la puesta en escena de diferentes tentativas de fusionarse para ver como este proceso « imposible » es por sí mismo generador de un repertorio de situaciones físicas.
El escenario de esta propuesta se convierte un laboratorio para hacer la experiencia de la relación al cuerpo del otro. A partir de juegos y situaciones inspiradas de ciertos comportamientos « infantiles » la pieza instala un cuestionamiento abierto entorno a la alteridad, y la relación al deseo, al poder, a la sumisión o a la dependencia del otro.

DELICES sugiere una « danza » que cuestiona « los límites del cuerpo » y propone una forma de utopía relacionada con una idea de cuerpo « disponible », « abierto », « nudista ».. capaz de inventar y ficcionar otras realidades físicas y relacionales.

Aina Alegre desarrolla su trabajo artístico como bailarina , coreógrafa y performer.

Estudió una formación multidisciplinaria de danza, teatro y canto y estudió en el Centro Nacional de la Danza Contemporánea ( CNDC ) en Francia , donde conoce diferentes artistas y coreógrafos que alimentan su cultura coreográfica.
Desde 2009 desarrolla su propio trabajo artístico. Se interesa en las prácticas relacionadas con la creación y la intersección de diferentes disciplinas. Ella piensa la coreografía como un espacio de fricción para reinventar el « cuerpo », y la « danza » a partir de una escritura coreográfica , a menudo alimentada por materias plásticas , sonoras y cinematográficas.
El 2014 crea la asociación STUDIO FICTIF.

Paralelamente, desde 2010, colabora como intérprete con diferentes coreógrafos, amigos, directores de teatro y de cine.

DELICES is a physical exploration around the obstinate desire of two bodies 'to merge': absorbing, penetrating, swallowing… giving one to the other.
This 'duo' is based on the staging of various attempts to merge and see how this 'impossible' process itself triggers a repertoire of physical situations. The stage becomes a laboratory in which to experience the relation to another body.
Using children's games and certain situations inspired on 'childish' behaviour, the piece inspires an open reflexion on otherness; and the relationship to desire, power, submission or dependence on another.

The piece suggests a 'dance' that questions the 'limits of the body' and proposes a form of utopia related to an idea of the 'free', 'open', or 'nudist' body ... Able to invent fictions and other relational and physical realities.

Aina Alegre has developed her artistic work as a dancer, choreographer and performer.

She studied dance, singing and theatre at the National Center of Contemporary Dance (CNDC) in France, where she encountered different artists and choreographers who added to her choreographic knowledge.
Since 2009 she has been developing her own artistic work. She is interested in the practical aspects of creation and the intersection of different disciplines. She believes that choreography provides a place in which to reinvent 'dance' and the 'body' from the perspective of choreographic writing, with input from visual and sculptural art, sound and film materials.
Aina Alegre created the STUDIO FICTIF association in 2014.

At the same time, since 2010 she has been collaborating as a performer with various choreographers, friends, and theatre and film directors.


★ 19 Octubre 19 Octubre 19th October ★


EDUARDO GIÓN /
ANTIC TEATRE"El desplume"

durada / duración / running time: 90 min

Cabaret


HORARIS / HORARIOS / SCHEDULES
1 DIMECRES / MIERCOLES / WEDNESDAY: 21:00


ENTRADES/ ENTRADAS /TICKETS
COMPRAR/ BUY HERE →
10 euros


Mestro de ceremònies: Victor Guerrero
Mite: Gilda Love

Artistes per confirmar

Organitza: Eduardo Gión

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Antic Teatre es vestirà amb lluentons. Un cop al mes, l'Antic Teatre Cabaret proposarà un recorregut per l’autentic cabaret dels 70, pels seus locals, els seus artistes i el seu ambient canalla. Més que una obra de teatre, Antic Teatre Cabaret serà una festa, un tribut i un homenatge a tots aquells que van lluitar per donar-li color a una Barcelona gris i asfixiada.

Aquesta nova etapa del Desplume, serà un retorn al cabaret mes íntim, més a prop teu.
Antic Teatre Cabaret serà un lloc de trobada pels amants d'aquest gènere i permetrà descobrir a aquells que desconeixen el que significa una verdadera vetllada cabaretera.

Eduardo Gión
Director de cinema, teatre i documentalista.
Ha treballat com ajudant de direcció de curt-metratges i llarg-metratges en 35mm.
Ha realitzat la festa basada en el cinema underground de terror “Transilvania Club” amb el cineasta Luis Macias i els músics XSDJ.
Participa en diversos esdeveniments com 080 Barcelona, col·laborant amb fotògrafs com Miguel Villalobos per a la producció de la desfilada homenatge a Thierry Mugler. Escriu i produeix reportatges per revistes com Candy Magazine i Paraíso Magazine.

Actualment la seva nova web “Wams” junt amb el fotògraf Raúl Hidalgo on han fotografiat i entrevistat a artistes com Jonas Mekas, Bob Gruen, Daniel Riera, Greg Gorman, Bruce Labruce, Mathiue Cesar, entre d'altres.

Antic Teatre se viste de lentejuelas. Una vez al mes, Antic Teatre Cabaret propondrá un recorrido por el verdadero cabaret de los 70, por sus locales, sus artistas y su ambiente canalla. Más que una obra de teatro, será una fiesta, un tributo y un homenaje a todos aquellos que lucharon por darle color a una Barcelona gris y asfixiada.

En esta nueva etapa, El Desplume se convertira en un cabaret más intimo más cerca de ti. Antic Teatre Cabaret será un lugar de encuentro para los amantes de este género y permitirá descubrir a aquellos que lo desconocen lo que significa una verdadera velada cabaretera.

Eduardo Gión
Director de cine, teatro y documentalista.
Ha trabajado como ayudante de dirección de cortometrajes y largometrajes en 35mm.
Ha realizado la fiesta basada en el cine underground de terror “Transilvania Club” junto al cineasta Luis Macías y los músicos XSDJ.
Participa en eventos como 080 Barcelona, colaborando con fotógrafos como Miguel Villalobos para la producción del desfile homenaje a Thierry Mugler. Escribe y produce reportajes para revistas como Candy Magazine y Paraíso Magazine.
Actualmente está en preparación de un proyecto llamado “Wams” junto al fotógrafo Raúl Hidalgo donde han fotografiado y entrevistado a artistas como Jonas Mekas, Bob Gruen, Daniel Riera, Greg Gorman, Bruce Labruce, Mathiue Cesar, entre otros.

Antic Teatre dresses up in sequins! Once a month, Antic Teatre Cabaret will take us on a journey to the genuine cabaret of the 70s, visiting its venues, its artists and its rough-and-ready atmosphere. More than a performance, this will be a party, and a tribute to all those who fought to provide a touch of colour when Barcelona was grey and choking.
In this new phase, El Desplume will become more up-close and personal; Antic Teatre Cabaret will be a meeting point for all lovers of this genre and will show those who have never experienced it what a real cabaret night is all about.

Eduardo Gión
Is a director of cinema, theatre and documentaries. He has worked as director’s assistant on short and long 35mm films. Together with film director Luis Macias and musicians XSDJ, he created club night “Transilvania Club” based on underground horror cinema.
He has taken part in events such as 080 Barcelona, where he collaborated with photographers such as Miguel Villalobos on the production of a tribute catwalk for Thierry Mugler. He writes and produces articles for periodicals Candy Magazine and Paraíso Magazine.
He is currently working on a project called “Wams” together with photographer Raúl Hidalgo, for which they have photographed and interviewed such artists as Jonas Mekas, Bob Gruen, Daniel Riera, Greg Gorman, Bruce Labruce and Mathieu Cesar among others.


★ 20-23 Octubre 20-23 Octubre 20th-23rd October ★


FUNDACIÓN COLLADO
VAN HOESTENBERGHE"El disparador"


ESTRENA


durada / duración / running time: 45 min


Passeig performàtic
Paseo performatico
Performative walk

HORARIS / HORARIOS / SCHEDULES
20 DIJOUS / JUEVES / THURSDAY: 21'00
21 DIVENDRES / VIERNES / FRIDAY: 21'00
22 DISSABTE / SÁBADO / SATURDAY: 21'00
23 DIUMENGE / DOMINGO / SUNDAY: 20'00


ENTRADES/ ENTRADAS /TICKETS
COMPRAR/ BUY HERE →
10 euros ONLINE
12 euros TAQUILLA / BOX OFFICE


Idea i creació: Barbara Van Hoestenberghe & Ernesto Collado
Música original: Barbara Van Hoestenberghe
Guia: Ernesto Collado
Producció: Elise Garriga Distribució: Iva Horvat / Agente 129

fundacioncolladovanhoestenberghe.wordpress.com

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Un home, enfundat en un elegant vestit, et guia a través dels coneguts carrers de la teva ciutat provocant inesperades associacions mentals. Sense dir ni una paraula, va disparant a discreció els seus pressentiments (entre la idea i l'emoció) escrits amb bona lletra en uns cartells de cartró. El seu silenci interroga de manera escandalosa i la senzillesa de la seva proposta genera un espai on repensar-se i repensar-ho tot. Però en moviment i des del moviment. Una acció-recorregut per caminar idees i pensar a través dels cossos. Un passeig delirant i insospitat per llocs que creies conèixer, trencant prejudicis i idees preconcebudes a través del moviment, l'humor i la poesia quotidiana.

Al 2007 Barbara Van Hoestenberghe i Ernesto Collado creen la Fundació Collado-Van Hoestenberghe, un laboratori de creació escènica independent i autogestionat amb base a Pontós, un petit poble de l'Alt Empordà.

A la Fundació Collado-Van Hoestenberghe practiquem un optimisme crític basat en la creativitat i amb l'objectiu de generar espais de resistència. És optimista perquè inventa preguntes i suggereix nous camins però sense obviar la realitat, que no deixa mai de resultar-nos fascinant. Els nostres espectacles celebren la contradicció i la complexitat humana.

El nostre objectiu és crear espais on pensar junts.

Actualment treballem en el marc del que anomenem REALISTICISMO, la mística del dia a dia. Busquem il·luminació en petites coses comunes i llocs inesperats.

Un hombre, enfundado en un elegante traje, te guía a través de las conocidas calles de tu ciudad provocando inesperadas asociaciones mentales. Sin decir ni una palabra, va disparando a discreción sus presentimientos (entre la idea y la emoción) escritos con buena letra en unos carteles de cartón. Su silencio interroga de forma escandalosa y la sencillez de su propuesta genera un espacio donde repensarse y repensarlo todo. Pero en movimiento y desde el movimiento. Una acción-recorrido para caminar ideas y pensar a través de los cuerpos. Un paseo delirante e insospechado por lugares que creías conocer, rompiendo prejuicios e ideas preconcebidas a través del movimiento, el humor i la poesía cotidiana.

En el 2007 Barbara Van Hoestenberghe y Ernesto Collado crean la Fundación Collado-Van Hoestenberghe, un laboratorio de creación escénica independiente y autogestionado con base en Pontós , un pequeño pueblo del Alt Empordà.

En la Fundación Collado-Van Hoestenberghe practicamos un optimismo crítico basado en la creatividad y con el objetivo de generar espacios de resistencia. Es optimista porque inventa preguntas y sugiere nuevos caminos pero sin obviar la realidad, que no deja nunca de resultarnos fascinante. Nuestros espectáculos celebran la contradicción y la complejidad humana.

Nuestro objetivo es crear espacios donde pensar juntos.

Actualmente trabajamos en el marco de lo que llamamos REALISTICISMO, la mistica del día a día. Buscamos iluminación en pequeñas cosas comunes y lugares inesperados.

A man, dressed in an elegant suit, guides you through the familiar streets of your city causing unexpected mental associations. Without saying a word, he fires his premonitions (somewhere between idea and emotion), neatly written on pieces of cardboard. His silence shouts questions and the simplicity of his proposal creates a space from which to rethink everything - even oneself. But by moving and from movement. An action-tour to walk through ideas and think through bodies. A delirious and unexpected promenade through places you thought you knew, doing away with prejudices and preconceived ideas with movement, humour and everyday poetry.

In 2007, Barbara Van Hoestenberghe and Ernesto Collado created the Collado-Van Hoestenberghe Foundation, an independent laboratory and self-managed performance creation collective based in Pontós, a small village in the Alt Empordà.

At the Collado-Van Hoestenberghe Foundation we believe in a critical optimism based on creativity where the aim is to create spaces of resistance. It is optimistic because it invents questions and suggests new paths but without ignoring reality, which never fails to fascinate us. Our shows celebrate contradiction and human complexity.

Our goal is to create spaces for thinking together with the audience.

We currently work within the framework of what we call REALISTICISM, the mystique of the everyday. We seek illumination in small, everyday things and unexpected places


★ 24 Octubre  24 Octubre 24th October ★


FLUXCLUBProjecció + col·loqui
Proyección + coloquio
Screening & discussionHORARIS
DILLUNS: 21:00
gratuit

HORARIOS
LUNES: 21:00
gratuito

SCHEDULES
MONDAY: 21:00
free

HORAIRES
LUNDI: 21:00
gratuit


Organitzat per HABITUAL VIDEO TEAM

fluxfestival.org

www.habitualvideoteam.org

 

 

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Setena temporada de FLUX CLUB, un club de vídeo amb una periodicitat quinzenal que pretén reflectir la vitalitat del vídeo de creació de la nostra ciutat. Es tracta d’una extensió del Festival de vídeo d’autor FLUX, amb sessions obertes a tot el que està passant en el camp del vídeo a Barcelona, que complementen el festival des del punt de vista dels seus continguts i que estenen el seu període d’acció més enllà dels dies estrictament dedicats al festival. FLUX CLUB acull tot tipus de sessions amb projeccions, videoperformances i col·loquis que ofereixen al públic la possibilitat del contacte directe amb els videocreadors. Poden ser sessions monogràfiques d'autors reconeguts, temàtiques, dedicades a gèneres com la videodansa i la videopoesia, o col·lectives dedicades a autors emergents. FLUX CLUB és un espai de difusió del vídeo de creació a la ciutat de Barcelona.

Habitual Video Team és una associació sense ànim de lucre que té com a objectius principals la promoció de tot tipus d’activitats relacionades amb les arts audiovisuals i concretament amb la videocreació: www.habitualvideoteam.org.
Una branca de les seves activitats és l'organització de festivals, cicles i mostres de vídeo, com el festival de vídeo d’autor FLUX: www.fluxfestival.org, i el festival INFLUX [vídeo a escena] dedicat a les arts escèniques audiovisuals: www.influxfestival.org.
Una altra branca fonamental de la seva feina és la documentació videogràfica (gravació i edició) d’esdeveniments culturals generalment de petit format com concerts, poesia, performances o espectacles teatrals. A partir del 2012, posa en marxa el projecte SUMMA, amb la finalitat de convertir aquest patrimoni audiovisual de més de 1.000 gravacions en un arxiu videogràfic on line d'accés públic: www.summa-hvt.org.

Séptima temporada de FLUX CLUB, un club de vídeo con una periodicidad quincenal que pretende reflejar la vitalidad del vídeo de creación de nuestra ciudad. Se trata de una extensión del Festival de vídeo de autor FLUX, con sesiones abiertas a todo lo que está pasando en el campo del vídeo en Barcelona, que complementan el festival desde el punto de vista de sus contenidos y que extienden su período de acción más allá de los días estrictamente dedicados al festival. FLUX CLUB acoge todo tipo de sesiones: proyecciones, videoperformances y coloquios que ofrecen al público la posibilidad del contacto directo con los videocreadores. Pueden ser tanto sesiones monográficas de autores reconocidos, como temáticas colectivas dedicadas a autores emergentes, a la presentación de trabajos de estudiantes, o centradas en la videopoesía o la videodanza. FLUX CLUB es un espacio de difusión del vídeo de creación en la ciudad de Barcelona.

Habitual Video Team es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivos principales la promoción de todo tipo de actividades relacionadas con las artes audiovisuales y concretamente con la videocreación: www.habitualvideoteam.org.
Una rama de sus actividades es la organización de festivales, ciclos y muestras de vídeo, como el festival de vídeo de autor FLUX: www.fluxfestival.org, y el festival INFLUX [vídeo a escena], dedicado a las artes escénicas audiovisuales: www.influxfestival.org.
Otra rama fundamental de su trabajo es la documentación videográfica (grabación y edición) de eventos culturales generalmente de pequeño formato como conciertos, poesía, performances o espectáculos teatrales. A partir de 2012, pone en marcha el proyecto SUMMA, con el fin de convertir este patrimonio audiovisual de más de 1.000 grabaciones en un archivo videográfico on line de acceso público: www.summa-hvt.org.

The seventh season of FLUX CLUB is here: a fortnightly video club that reflects the vitality of video creation in our city. It’s an extension of the FLUX Video Auteur Festival, with sessions open to everything currently going on in the field of video in Barcelona, complementing the festival from the point of view of its content and extending its sphere of influence beyond the few days programmed for the festival itself. FLUX CLUB includes all kinds of sessions: screenings, video performances and debates offering direct contact between the audience and the filmmakers. These sessions focus on a range of subjects, from monographic by well-known directors to specific themes, from groups of up-and-coming authors to students; they may cover video poetry or video dance. FLUX CLUB is a space for the dissemination of video creation in the city of Barcelona.

Habitual Video Team is a non-profit association whose main objectives are to promote activities related to visual arts and specifically video art: www.habitualvideoteam.org.
A fundamental area of their work is the organization of festivals, cycles and video shows, such as the FLUX Video Auteur Festival: www.fluxfestival.org, and INFLUX festival [video on stage], dedicated to audiovisual performing arts: www.influxfestival.org. Another branch of Habitual Video Team’s activities is video documentation (recording and editing) of mainly small format cultural events such as concerts, poetry, performances or theatre shows. It has a video archive of over 1.000 recordings. In 2012 they launched the SUMMA project with the aim of converting this audiovisual heritage into a non-profit online video archive: www.summa-hvt.org.


★ 26-30 Octubre 26-30 Octubre 26th-30th October ★


AGNÈS MATEUS
amb la col·laboració de l'artista QUIM TARRIDA"Hostiando a M"


durada / duración / running time: 90 min


Noves dramatúrgies
Nuevas dramaturgias
New drama

HORARIS / HORARIOS / SCHEDULES
26 DIMECRES / MIÉRCOLES/ WEDNESDAY: 21'00
27 DIJOUS / JUEVES / THURSDAY: 21'00
28 DIVENDRES / VIERNES / FRIDAY: 21'00
29 DISSABTE / SÁBADO / SATURDAY: 21'00
30 DIUMENGE / DOMINGO / SUNDAY: 20'00


ENTRADES/ ENTRADAS /TICKETS
COMPRAR/ BUY HERE →
10 euros ONLINE
12 euros TAQUILLA / BOX OFFICE


un espectacle d’Agnés Mateus amb la col·laboració de l’artista Quim Tarrida

Creació, direcció i interpretació: Agnés Mateus
Asistent de direcció i creació: Quim Tarrida
Disseny de llums: Míriam Ubanet
Vídeos i so: Quim Tarrida
Vestuari: Nieves Casquete y Agnés eme
Música: Difícil Equilibrio, Herp Albert, Burt Bacharach, Oleg Kostrow, Quim Tarrida

Amb la col·laboració d’Ismael Mengual, Ferdy Esparza, Raul de Alba i Jonathan Vidal

Agraïments a Difícil Equilibrio, Ismael Mengual, Joan Coll, Media Flow, Larry, Joaquim Gil, Judit Saula, Finques Gual, Ateneu Cooperatiu La Base, Ferdy Esparza, Raul de Alba i Jonathan Vidal

Hostiando a M és una coproducció de l'Antic TEatre i el FEstival Escena Poblenou

Amb la col-laboració del Festival GREC 2014
.

www.facebook.com/hostiandoM

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

…. torna Hostiando a M !!

És el primer treball com a creadora d’Agnés Mateus, performer i artista multidisciplinària que ha treballat amb el col·lectiu General Elèctrica, Roger Bernat, Rodrigo Garcia i Juan Navarro. En aquesta ocasió Agnés Mateus ha treballat en col·laboració amb l’artista Quim Tarrida.

Després de tant de temps jugant amb els demés, aprenent d’ells, ara direm el que pensem. Juntament amb l’artista Quim Tarrida, m’he confrontat per primera vegada a un procés de creació d’una peça. Crear com a intervenció, com eina de pensament, un espai des d’on parlar des de qualsevol món que em faci sentir còmode. Però bàsicament i la més important, utilitzar-me i utilitzar l’espai públic que és l’escenari per parlar d’emocions i sentiments a la gent que tinc al davant.

Frases que he copiat de la vida:
Mantinc una relació complicada amb la realitat.
Estem immersos en un mar de problemes.
Disparar és simplement una rutina, una sèrie de passos que sempre es repeteixen.
Tinc una predisposició natural per l’odi. Ens hem d’auto odiar més sovint.
Pensar en positiu per alleujar el dolor produeix l’efecte contrari.
L’amor és un autoengany que no ha de deixar d’existir.
La natura no ens ajuda gens, però la cultura tampoc ens ha salvat.
Disparar una arma de foc provoca les mateixes reaccions químiques al cervell que un petó apassionat.
Em cago en la vostra puta mare, dues vegades.

Agnès Mateus. Barcelona 1967.
Cursa paral·lelament la carrera de periodisme i els seus estudis de Teatre, fins que entra en el món de la interpretació de la mà de Txiqui Berraondo i Manuel Lillo a Barcelona. Compagina estudis de teatre i dansa. Però l'any 1996 defineix la seva trajectòria: neix el col·lectiu General Eléctrica. Agnés forma part del nucli d'aquest col·lectiu i hi treballa fins a la seva dissolució, vuit anys més tard. Performer i artista multidisciplinària, treballa al costat de Juan Navarro, Roger Bernat, Rodrigo García i Simona Levi, amb alguns d'ells continua col·laborant en l'actualitat.

Quim Tarrida. Barcelona 1967.
Artista plàstic. Artista multidisciplinari d'estètica “neopop” amb un pes específic del llegat de l'art conceptual. S'inicia en el camp del dibuix i del còmic a mitjans de la dècada de 1980 creant un univers propi (Món Subcutani). Al marge de la producció artística més vinculada amb la música i la performance, realitza obra fotogràfica, videogràfica, pictòrica i escultòrica en la qual estableix vincles amb l'univers de la infància perduda, fascinació per la joguina, l'orgànic, el còmic. Tarrida treballa en el límit que bascula entre el component lúdic del simulacre de la joguina infantil i l'artefacte bèl·lic, mostrant la feble frontera que separa una realitat d'una altra. En els últims temps, part del seu treball s'ha realitzat amb relació a l'art sonor, la música contemporània i l'acció sonora. En aquest sentit, destaquen els concerts en els quals incorpora joguines electròniques musicals.

…. vuelve Hostiando a M !!

Hostiando a M es el primer trabajo como creadora de Agnés Mateus, performer y artista multidsiciplinar que ha trabajado con el Colectivo General Eléctrica, Roger Bernat, Rodrigo García y Juan Navarro. En esta ocasión Agnés Mateus ha trabajado en colaboración con el artista Quim Tarrida.

Después de tanto tiempo jugando con los demás, aprendiendo de ellos, vamos a decir lo que pensamos. Junto al artista Quim Tarrida, me enfrento por primera vez al proceso de creación de una pieza. Crear como invención, como herramienta de pensamiento, un espacio donde hablar desde cualquier mundo en el que me sienta cómoda. Pero básicamente y la más importante, usarme y usar el espacio público que es el escenario para hablar de emociones y sentimientos a la gente que tengo delante.

Frases que he copiado de la vida:
Mantengo una relación complicada con la realidad.
Estamos inmersos en un festival de problemas.
Disparar es simplemente una rutina, una serie de pasos que siempre se repiten.
Tengo una predisposición natural para el odio. Hay que autoodiarse.
Pensar en positivo para aliviar el dolor produce el efecto contrario.
El amor es un autoengaño que no debe dejar de existir.
La naturaleza no nos ayuda, pero la cultura tampoco nos ha salvado.
Disparar un arma de fuego provoca las mismas reacciones químicas en el cerebro que un beso apasionado.
Me cago en vuestra puta madre, dos veces.

Agnés Mateus. Barcelona 1967.
Cursa paralelamente la carrera de Periodismo y sus estudios de Teatro, hasta que entra en el mundo de la interpretación de la mano de Txiqui Berraondo y Manuel Lillo en Barcelona. Compagina estudios de teatro y danza. Pero el año 1996 define su trayectoria: nace el colectivo General Eléctrica. Agnés forma parte del núcleo de este colectivo y trabaja allí hasta su disolución, ocho años más tarde. Performer y artista multidisciplinar, trabaja junto a Juan Navarro, Roger Bernat, Rodrigo García y Simona Levi, con algunos de ellos continua colaborando en la actualidad.

Quim Tarrida. Barcelona 1967.
Artista plástico. Artista multidisciplinar de estética neopop con un peso específico del legado del arte conceptual. Se inicia en el campo del dibujo y del cómic a mediados de década de 1980 creando un universo propio (Mundo Subcutáneo). Al margen de la producción artística más vinculada con la música y la performance, realiza obra fotográfica, videográfica, pictórica y escultórica en la que establece vínculos con el universo de la infancia perdida, fascinacion por el juguete, lo orgánico, el còmic. Tarrida trabaja en el límite que bascula entre el componente lúdico del simulacro del juguete infantil y el artefacto bélico, mostrando la débil frontera que separa una realidad de otra. En los últimos tiempos, parte de su trabajo se ha realizado con relación al arte sonoro, la música contemporánea y la acción sonora. En este sentido, destacan los conciertos en los cuales incorpora juguetes electrónicos musicales.

...Hostiando a M is back!

Agnés Mateus is a performer and multidisciplinary artist who has worked with Colectivo General Eléctrica, Roger Bernat, Rodrigo García and Juan Navarro. On this, her first work as creator, she has collaborated with artist Quim Tarrida.

After such a long time playing with others, learning from them, we're ready to say what we think. With the help of Quim Tarrida, for the first time I'm looking at the creation process for a piece. Creating as invention, as a tool for thought, as a space from which to talk inside whatever world I'm comfortable in. But basically and most importantly, to use myself and the public space that is the stage to talk about emotions and feelings to the people I have in front of me.

Sentences I have taken from real life:
I have a difficult relationship with reality.
We're submerged in a festival of problems.
Shooting is just routine, a series of steps endlessly repeated.
I have a natural predisposition for hatred. We need to hate ourselves.
Thinking positive to ease pain has the opposite effect.
Nature can't help us, but culture hasn't saved us either.
Letting off a firearm sets off the same chemical reactions in the brain as a passionate kiss.
Fuck your fucking mother, twice.

Agnés Mateus, Barcelona 1967.
She studied Journalism and theatre simultaneously, until she entered the world of performance under the aegis of Txiqui Barraondo and Manuel Lillo in Barcelona. She then combined drama and dance studies. Her career gained definition in 2006, when the Colectivo General Eléctrica was created. Agnés was a core member of this group and worked with them until its dissolution eight years later. Performer and multidisciplinary artist, she has worked with Juan Navarro, Roger Bernat, Rodrigo García and Simona Levi, and continues to collaborate with some of them on various projects.

Quim Tarrida, Barcelona 1967. Visual artist primarily, but also a multidisciplinary artist with neopop aesthetic influenced by conceptual art. He began drawing comics in the mid 80s, creating his own universe (Mundo Subcutáneo). Aside from artistic work linked to music and performance, he also produces photographs, videos, and other two- and three-dimensional art in which he establishes links with the universe of lost childhood, with a fascination for toys, for what is organic, for comics. Tarrida works in the grey area between the playful element of ersatz children's toys and weaponry, highlighting the thin line that separates each reality from the other. Lately, part of his work has had more to do with sound art, contemporary music and sound actions, notably concerts in which he uses electronic musical toys.


Castellano → English →

BASES DE LA SETENA EDICIÓ DEL CONCURS DE CURTMETRATGES ANTIC HORROR PICTURE SHOW →

1. L'ÀMBIT DE PARTICIPACIÓ ES LIMITA A L'ESTAT ESPANYOL

2. ELS AUTORS PODEN PARTICIPAR AMB EL NOMBRE  D'OBRES QUE DESITGIN. NO S'ACCEPTARAN OBRES JA PRESENTADES PRÈVIAMENT EN AQUEST FESTIVAL

3. LES OBRES HAN DE PERTÀNYER OBLIGATORIAMENT AL GÈNERE TERROR I/O FANTÀSTIC

4. LA DURADA DE LES OBRES NO HAURÀ DE SUPERAR ELS 15 MINUTS, CRÈDITS INCLOSOS

5. L'IDIOMA DE LES OBRES HA DE SER EL CATALÀ O CASTELLÀ, EN CAS D'ESTAR EN ALTRES IDIOMES S'HAURÀN DE PRESENTAR SUBTITULADES AL CATALÀ O AL CASTELLÀ

6. S'ADMETRAN PRODUCCIONS REALITZADES AMB POSTERIORITAT AL GENER 2015

7. LA INSCRIPCIÓ I L'ENVIAMENT DEL CURTMETRATGE ES FARÀ A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA FESTHOME.COM
LA DESPESA PER L'ENVIAMENT ES SOLS D' 2 € (COST DE GESTIÓ DE LA PLATAFORMA).

8. LA DATA LÍMIT PER A L'ENTREGA DE LES OBRES SERÀ EL 21 D'0CTUBRE DEL 2016

9. L'ORGANITZACIÓ DEL FESTIVAL S'ENCARREGARÀ DE SELECCIONAR LES OBRES QUE ENTREN A CONCURS. UN JURAT ESCOLLIT PER L'ORGANITZACIÓ TRIARÁ EL CURTMETRATGE GUANYADOR

10. L'ORGANITZACIÓ DEL FESTIVAL ATORGARÀ ELS SEGÜENTS PREMIS:
a) PREMI DEL JURAT AL MILLOR CURTMETRATGE "THE ANTIC HORROR PICTURE SHOW 2016" DOTAT AMB ESTATUETA I 500€
b) PREMI DEL PÚBLIC "THE ANTIC HORROR PICTURE SHOW 2016" DOTAT AMB ESTATUETA I 300€

11. ELS GUANYADORS ES DONARAN A CONÈIXER DURANT LA PROJECCIÓ DELS CURTMETRATGES FINALISTES QUE TINDRÀ LLOC A L'ANTIC TEATRE EL DIA 31 D'OCTUBRE DEL 2016

12. L'ORGANITZACIÓ PODRÀ UTILITZAR FRAGMENTS DE LES OBRES SELECCIONADES PER A LA DIFUSIÓ DEL FESTIVAL EN ELS DIFERENTS MITJANS DE COMUNICACIÓ

13. LA PRESENTACIÓ D'UNA OBRA IMPLICA LA TOTAL ACCEPTACIÓ D'AQUESTES BASES

Organitza: Antic Teatre
Coordina: Guillem Puig


Festival/Concurs de curtmetratges de terror

HORARIS
DILLUNS: 18:00

Gratuït

Setena edició del Festival de Curtmetratges de Terror, Antic Horror Picture Show, organitzat per l’Antic Teatre. Aquest dia es projectaran els curtmetratges seleccionats i s’anunciaran els guanyadors. S’atorgaran dos premis. El “Premi del Jurat al Millor curtmetratge”, estarà dotat amb una estatueta i 500€. El “Premi del Públic” rebrà una estatueta i 300€.

Bases del concurs 2016:
https://festhome.com/f/239

Data límit enviament curtmetratges:
15 d'octubrePROGRAMA /// NOVEMBRE /// NOVIEMBRE /// NOVEMBER →

★ Dimecres Miércoles Wednesdays ★
★ 2, 9, 16, 23 i 30 Novembre 2, 9, 23 y 30 Noviembre 2nd, 9th, 23rd & 30th November ★


MIS (Moviment
d'Insurrecció Sonora)"Fucking arts i Nice"


ESTRENA


Performance-Concert

durada / duración / running time: 90 min

HORARIS / HORARIOS / SCHEDULES
DIMARTS / MARTES / THUESDAYS 2, 9, 16, 23 & 30: 21'00

ENTRADES/ ENTRADAS /TICKETS
COMPRAR/ BUY HERE →
10 euros ONLINE
12 euros TAQUILLA / BOX OFFICE
Direcció musical: David G. Aparicio
Saxos i direcció artística: Mireia Tejero
Batería: Mercè Ros
Saxos: Lluís Vallès
Piano: Montse Massaguer
Violí elèctric: Adele Madau
Violoncel: Júlia Pérez
Contrabaix: Maribel Rivero

Col.laboracions: Pere Faura, Maria Muñoz, Oriol Roser, Dolors Miquel, FreeField Qvartet

moviment-insurreccio-sonora.com

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Es tracta d'un cicle de cinc concerts/performance en els quals el col.lectiu MIS enfronta el seu mètode creatiu, basat en la improvisació conduïda, amb diferents expressions artístiques.

Fucking Arts tracta de l'art en si mateix. De la recerca de l'emoció i de la experiència estètica superant tots els convencionalismes possibles i assumint conflicte i risc com a punt de partida d'aquest recerca. Fugint de les “zones de confort” pròpies de cada disciplina i buscant nous llocs comuns entre música i paraula, música i moviment, música improvisada versus música clàssica o música i acció.

Mireia Tejero (saxofonista, compositora i performer) i David G.Aparicio (compositor i guitarrista) funden el col.lectiu MIS (Moviment d'Insurrecció Sonora) a principis de 2013 moguts per les seves inquietuds en l’àmbit de la música improvisada. Des de la creació del col.lectiu fins ara tots dos han treballat per tal d'aconseguir un llenguatge propi, radical i en constant evolució en el camp de la improvisació conduida i el life composing.

Fruit d'aquest esperit han estat les diverses col.laboracions amb la ballarina Sol Picó (Festival sismògraf i Festival Grec 2015), les intervencions musicals al Caixa Forum (Música inesperada -Visita guiada amb música improvisada al voltant de les diferents obres d'Art Contemporani) i al MACBA (VertiXXX- interacció amb l'espai i el públic) i actuacions a centres de creació com La Poderosa, CCCB i a tot tipus de festivals.

Actualment col.laboren en la preparació de l'espectacle “you read, we play” basat en la improvisació a duo sobre textos i frases triats per el públic i continuen investigant en les diferents formes de creació musical improvisada i la relació de la música amb altres disciplines artístiques.

Se trata de un ciclo de cinco conciertos / performance en los que el colectivo MIS enfrenta su método creativo, basado en la improvisación conducida, con diferentes expresiones artísticas.


Fucking Arts trata del arte en sí mismo. De la búsqueda de la emoción y de la experiencia estética superando todos los convencionalismos posibles y asumiendo conflicto y riesgo como punto de partida de este investigación. Huyendo de las "zonas de confort" propias de cada disciplina y buscando nuevos lugares comunes entre música y palabra, música y movimiento, música improvisada versus música clásica o música y acción.

Mireia Tejero (saxofonista, compositora y performer) y David G.Aparicio (compositor y guitarrista) fundan el colectivo MIS (Movimiento de Insurrección Sonora) a principios de 2013 movidos por sus inquietudes en el ámbito de la música improvisada. Desde la creación del colectivo hasta ahora los dos han trabajado para conseguir un lenguaje propio, radical y en constante evolución en el campo de la improvisación conducida y el life composing.Fruto de este espíritu han sido las diversas colaboraciones con la bailarina Sol Picó (Festival Sismògraf y Festival Grec 2015), las intervenciones musicales en el Caixa Forum (Música inesperada Visita guiada con música improvisada en torno a las diferentes obras de Arte contemporáneo) y el MACBA (VertiXXX- interacción con el espacio y el público) y actuaciones en centros de creación como la Poderosa, CCCB y en todo tipo de festivales.


Actualmente colaboran en la preparación del espectáculo "you read, we play" basado en la improvisación a dúo sobre textos y frases elegidos por el público y continúan investigando en las diferentes formas de creación musical improvisada y la relación de la música con otras disciplinas artísticas.

This is a cycle of five concert/performances in which colectivo MIS engages in its artistic methodology based on guided improvisation using different forms of artistic expression.

Fucking Arts is about art itself. From the search for emotion and aesthetic experience, overcoming all possible conventionalisms and taking on conflict and risk as the starting points for the investigation. Fleeing from the comfort zones inherent in each art form and looking for new common places between music and word, music and movement, improvised music versus classical music or music and action.

Mireia Tejero (saxophonist, composer and performer) and David G. Aparicio (composer and guitarist) founded colectivo MIS (Movement of Sound Insurrection) at the beginning of 2013 impelled by their restlessness in the field of improvised music. From the moment the collective was born until now the musicians have searched for their own radical, constantly evolving language in guided improvisation and life composing.

Resulting from this interest are various collaborations with dancer Sol Picó (Festival Sismògraf and Festival Grec 2015), musical interventions in Caixa Forum (Música inestperada: guided tour of various contemporary art pieces with accompanying live music) and MACBA (VertiXXX - interaction with venue and audience) as well as performances in creation centres such as La Poderosa, CCCB and a whole range of festivals.

At present they are working on the show "you read, we play" based on an improvised duet with texts and phrases selected by the audience, as well as continuing to research different ways of creating improvised music and the relation music has to other artistic disciplines.


★ 6 Novembre 6 Noviembre 6th November ★


BRUC BROTHERS COMPANY


"Electric Babyland"

per als més petits, nadons i nens de 0 a 5 anys
para los bebés y niños de 0 a 5 años
for babies and children from 0 to 5 years


durada / duración / duration 30 min


Teatre infantil, musical i multilingüe
Teatro infantil, musical y multilingüe
Music, multilingual and children theater

Hi hauran tres sessions!
Habrán tres sesiones!
There will be three sessions!


HORARIS / HORARIOS / SCHEDULES
6 DIUMENGE / DOMINGO / SUNDAY: 11'00 // 12'00 // 13'00


5 euros - nens / niños / children
7 euros - adults / adultos / adults


ENTRADES/ ENTRADAS /TICKETS
COMPRAR/ BUY HERE →


Autor/compositor: Christophe Sainsot Tintou
Amb: Christophe Sainsot Tintou i Silvia Dotti
Escenografia: German de Laforé
Tècnic: Ismael Lopez de los Mozos

www.brucbrothers.cat

[+] llegir més /// leer más /// read more →

En el subsòl d'una gran ciutat, viu Mr Sound i la seva ajudant, la Dotti. Tenen molta feina, han de fer tot perquè la ciutat soni bé! Utilitzen molts instruments i màquines però no poden amb tot! Per sort reben la visita de molts nens amb els seus pares i tots ells els hauran d'ajudar!

Un conte musical original pensat pels més petits. Utilitzant la electrònica i molts instruments elèctrics i acústics pensats pels més petits, aquest espectacle interactiu és una experiència sensitiva i auditiva única pels bebès i els seus pares. A la vegada conte i taller, Electric Babyland permet una interacció total entre el l'actor i el públic. El públic no és només espectador, entra en el laboratori de Mr Sound i l'ha d'ajudar en la seva feina...

La Bruc Brothers Company és una companyia teatral infantil dedicada a fomentar l'aprenentatge de les llengües a través d'obres de teatre musical originals escrites en diferents idiomes. És una companyia novadora que utilitza el teatre per endinsar els nens en el món de les llengües i del coneixement.
Creada l'any 2012 pel Christophe Sainsot Tintou, músic, actor i pedagog apassionat per les llengües, la seva proposta original i el seu estil novador li va garantir una acollida molt bona des del principi. En només tres anys d'existència La Bruc Brothers Company, que està a punt d'estrenar la seva sisena obra, ha actuat en molts teatres i centres cívics de Barcelona així que en el Festival Grec.

En el subsuelo de una gran ciudad, vive Mr Sound y su ayudante, la Dotti. ¡Tienen mucho trabajo, tienen que hacer todo porque la ciudad suene bien! ¡Utilizan muchos instrumentos y máquinas pero no pueden con todo! Por suerte reciben la visita de muchos niños y sus padres que tendrán que ayudarlos...

Un cuento musical original pensado por los más pequeños. Utilizando la electrónica y muchos instrumentos eléctricos y acústicos pensados por los más pequeños, este espectáculo interactivo es una experiencia sensitiva y auditiva única por los bebés y sus padres. A la vez cuento y taller, Electric Babyland permite una interacción total entre el actor y el público. El público no es sólo espectador, entra en el laboratorio de Mr Sound y lo tiene que ayudar en su trabajo...

La Bruc Brothers Company es una compañía teatral infantil dedicada a fomentar el aprendizaje de las lenguas a través de obras de teatro musical originales escritas en diferentes idiomas. Es una compañía innovadora que utiliza el teatro para adentrarse a los niños en el mundo de las lenguas y del conocimiento.
Creada en 2012 por Christophe Sainsot Tintou, músico, actor y pedagogo apasionado por las lenguas, su propuesta original y su estilo innovador le garantizó una acogida muy buena desde el principio. En sólo tres años de existencia La Bruc Brothers Company, que está a punto de estrenar su sexta obra, ha actuado en muchos teatros y centros cívicos de Barcelona así que en el Festival Grec.

Under the ground of a large city, live Mr Sound and his assistant, Dotti. They have a lot of work to do; they need to do all they can to make the city sound good! They use lots of instruments and machines but they can't manage it all by themselves. Luckily they are visited by some kids and their parents who will have to help them...

An original musical play written for the youngest in the family. Using electronic, electric and acoustic instruments created for toddlers, this interactive show is a unique sensorial and auditive experience for both babies and their parents. A workshop with a story, Electric Babyland allows for total interaction between actor and audience. More than mere spectators, the audience are brought in to Mr. Sound's laboratory and will have to help him with his work...

The Bruc Brothers Company is a children's theatre company dedicated to promoting the learning of languages through original musical plays written in different languages. It is an innovating company that uses theatre to immerse children in the world of languages and knowledge.
Created in 2012 by Christophe Sainsot Tintou, a musician, actor and teacher passionate about language, its originality of concept and innovating style made it immediately popular. In just three years of existence, the Bruc Brothers Company, which is about to premiere its sixth piece, has performed in many theatres and cultural centres in Barcelona, as well as the Grec Festival.


★ 7 Novembre  7 Noviembre 7th November ★


FLUXCLUBProjecció + col·loqui
Proyección + coloquio
Screening & discussion

HORARIS HORARIOS SCHEDULES
7 DILLUNS LUNES MONDAY: 21:00
Gratuït Gratuito Free


Organitzat per HABITUAL VIDEO TEAM

fluxfestival.org

www.habitualvideoteam.org

 

 

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Setena temporada de FLUX CLUB, un club de vídeo amb una periodicitat quinzenal que pretén reflectir la vitalitat del vídeo de creació de la nostra ciutat. Es tracta d’una extensió del Festival de vídeo d’autor FLUX, amb sessions obertes a tot el que està passant en el camp del vídeo a Barcelona, que complementen el festival des del punt de vista dels seus continguts i que estenen el seu període d’acció més enllà dels dies estrictament dedicats al festival. FLUX CLUB acull tot tipus de sessions amb projeccions, videoperformances i col·loquis que ofereixen al públic la possibilitat del contacte directe amb els videocreadors. Poden ser sessions monogràfiques d'autors reconeguts, temàtiques, dedicades a gèneres com la videodansa i la videopoesia, o col·lectives dedicades a autors emergents. FLUX CLUB és un espai de difusió del vídeo de creació a la ciutat de Barcelona.

Habitual Video Team és una associació sense ànim de lucre que té com a objectius principals la promoció de tot tipus d’activitats relacionades amb les arts audiovisuals i concretament amb la videocreació: www.habitualvideoteam.org.
Una branca de les seves activitats és l'organització de festivals, cicles i mostres de vídeo, com el festival de vídeo d’autor FLUX: www.fluxfestival.org, i el festival INFLUX [vídeo a escena] dedicat a les arts escèniques audiovisuals: www.influxfestival.org.
Una altra branca fonamental de la seva feina és la documentació videogràfica (gravació i edició) d’esdeveniments culturals generalment de petit format com concerts, poesia, performances o espectacles teatrals. A partir del 2012, posa en marxa el projecte SUMMA, amb la finalitat de convertir aquest patrimoni audiovisual de més de 1.000 gravacions en un arxiu videogràfic on line d'accés públic: www.summa-hvt.org.

Séptima temporada de FLUX CLUB, un club de vídeo con una periodicidad quincenal que pretende reflejar la vitalidad del vídeo de creación de nuestra ciudad. Se trata de una extensión del Festival de vídeo de autor FLUX, con sesiones abiertas a todo lo que está pasando en el campo del vídeo en Barcelona, que complementan el festival desde el punto de vista de sus contenidos y que extienden su período de acción más allá de los días estrictamente dedicados al festival. FLUX CLUB acoge todo tipo de sesiones: proyecciones, videoperformances y coloquios que ofrecen al público la posibilidad del contacto directo con los videocreadores. Pueden ser tanto sesiones monográficas de autores reconocidos, como temáticas colectivas dedicadas a autores emergentes, a la presentación de trabajos de estudiantes, o centradas en la videopoesía o la videodanza. FLUX CLUB es un espacio de difusión del vídeo de creación en la ciudad de Barcelona.

Habitual Video Team es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivos principales la promoción de todo tipo de actividades relacionadas con las artes audiovisuales y concretamente con la videocreación: www.habitualvideoteam.org.
Una rama de sus actividades es la organización de festivales, ciclos y muestras de vídeo, como el festival de vídeo de autor FLUX: www.fluxfestival.org, y el festival INFLUX [vídeo a escena], dedicado a las artes escénicas audiovisuales: www.influxfestival.org.
Otra rama fundamental de su trabajo es la documentación videográfica (grabación y edición) de eventos culturales generalmente de pequeño formato como conciertos, poesía, performances o espectáculos teatrales. A partir de 2012, pone en marcha el proyecto SUMMA, con el fin de convertir este patrimonio audiovisual de más de 1.000 grabaciones en un archivo videográfico on line de acceso público: www.summa-hvt.org.

The seventh season of FLUX CLUB is here: a fortnightly video club that reflects the vitality of video creation in our city. It’s an extension of the FLUX Video Auteur Festival, with sessions open to everything currently going on in the field of video in Barcelona, complementing the festival from the point of view of its content and extending its sphere of influence beyond the few days programmed for the festival itself. FLUX CLUB includes all kinds of sessions: screenings, video performances and debates offering direct contact between the audience and the filmmakers. These sessions focus on a range of subjects, from monographic by well-known directors to specific themes, from groups of up-and-coming authors to students; they may cover video poetry or video dance. FLUX CLUB is a space for the dissemination of video creation in the city of Barcelona.

Habitual Video Team is a non-profit association whose main objectives are to promote activities related to visual arts and specifically video art: www.habitualvideoteam.org.
A fundamental area of their work is the organization of festivals, cycles and video shows, such as the FLUX Video Auteur Festival: www.fluxfestival.org, and INFLUX festival [video on stage], dedicated to audiovisual performing arts: www.influxfestival.org. Another branch of Habitual Video Team’s activities is video documentation (recording and editing) of mainly small format cultural events such as concerts, poetry, performances or theatre shows. It has a video archive of over 1.000 recordings. In 2012 they launched the SUMMA project with the aim of converting this audiovisual heritage into a non-profit online video archive: www.summa-hvt.org.


★ 8 Novembre 8 Noviembre 8th November ★


TRÀNSIT PROJECTES
- LIMINAL GR"Ser mare avui"


durada / duración / running time: 3h


Multi-pluri-interdisciplinar

HORARIS / HORARIOS / SCHEDULES
8 DIMARTS / MARTES / TUESDAY: 19'00

3 euros + IVA
Producció: Trànsit Projectes
Comissaries: Pilar Cruz i Marc Roig
Webmaster i socialmedia: Gloria Fernandez

Amb la col·laboració de l’Antic Teatre

www.liminalgr.org

[+] Properes sessions:
29 Novembre: "PUBLICITAT I MÀRQUETING"
20 Desembre: "LA DISFRESSA"


[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

SER MARE AVUI.
Ser una mare "natural" s'ha convertit en una nova professió que exigeix passió vocacional. Però ens queda la sospita de si aquesta nova vocació no torna a la dona al que molts pensaven que era el seu lloc "natural". Aquest liminal va de models de criança: la criança tradicional, la respectuosa..., les diferents línies d'actuació davant dels fills i la seva educació. Potser no hi ha un liminal més controvertit, potser no hi ha un tema amb més passions ocultes i més opinions contra-posades i amb més divergències entre els models que es proposen.

Liminal Gr és un espai de reflexió oberta sobre mites i automatismes de la vida contemporània que compta amb uns sistema de reflexió oberta online y una presentació a l'Antic Teatre.

Liminal Gr permet aproximacions des de disciplines diverses (teatre, dansa, arts visuals, disseny, artesania, música, antropologia, literatura, estudis culturals, semiòtica, periodisme, publicitat...). Ens interessa, sobretot, analitzar la ritualitat de les nostres creences, com naturalitzem les nostres conviccions (treballar, enamorar-se, vestir-se bé, fer esport, menjar san, anar de vacances,...) és a dir, ens interessa reflexionar fins que punt pensem que el que fem és natural.

SER MADRE HOY. Ser una madre “natural” se ha convertido en una nueva profesión que exige pasión vocacional. Pero nos queda la sospecha de si esta nueva vocación no devuelve a la mujer al lugar que muchos pensaban que era su lugar “natural”. Este Liminal va de modelos de crianza: la tradicional, la respetuosa…, las diferentes líneas de actuación delante de los hijos y su educación. Puede ser que no haya un Liminal más controvertido, puede que no haya un tema con más pasiones ocultas y más

Liminal Gr es un espacio de reflexión abierta sobre mitos y automatismos de la vida contemporánea que cuenta con un sistema de reflexión abierta online y una presentación en el Antic Teatre.

Liminal permite aproximaciones desde disciplinas diversas (teatro, danza, artes visuales, diseño, artesanía, música, antropología, literatura, estudios culturales, semiótica, periodismo, publicidad...). Nos interesa sobre todo analizar la ritualidad de nuestras creencias, como naturalizamos nuestras convicciones (trabajar, enamorarse, vestirse bien, hacer deporte, comer sano, ir de vacaciones ...) es decir, nos interesa reflexionar hasta qué punto pensamos que lo que hacemos es lo natural.

MOTHERHOOD TODAY.
Being a “natural” mother has become a new profession requiring passionate vocation. But we're left wondering whether this new vocation doesn't simply take women back to the place that many people considered to be her "natural" place anyway. This Liminal is about child-rearing models: traditional, respectful... how we act with children and how we educate them. It may be the most controversial Liminal yet, because no other subject contains such hidden passions and contradictory arguments, or shows greater divergence between the proposed models.

Liminal Gr is an open place for reflecting on the myths and automations of contemporary life.

Liminal uses a variety of disciplines in its approach: theatre, dance, visual arts, design, crafts, music, anthropology, literature, cultural studies, semiotics, journalism, advertising… We are mainly interested in analysing the ritual aspects of our beliefs, how we normalise our convictions (working, falling in love, dressing well, engaging in sports, eating healthily, going on holiday…) That is, we are interested in looking at the extent to which we believe what we do is natural.


★ 11-13 Novembre 11-13 Noviembre 11th-13th November ★


LA GENERACIÓ FELIÇ


"Festa de balls per salvar el món"


Teatre Musical
Teatro musical
Musical theatre


durada / duración / running time: 75 min

HORARIS / HORARIOS / SCHEDULES
11 DIVENDRES / VIERNES / FRIDAY: 21'00
12 DISSABTE / SÁBADO / SATURDAY: 21'00
13 DIUMENGE / DOMINGO / SUNDAY: 20'00


ENTRADES/ ENTRADAS /TICKETS
COMPRAR/ BUY HERE →
10 euros ONLINE
12 euros TAQUILLA / BOX OFFICE
Director: M.A Blanca
Actor: Jordi Vilchez
Actriu: Maria G.Vera
Músic: Joan Colomo
Músic: Edi Pou
Músic: Sara Fontan

www.freedancing.org

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Festa de balls per salvar el món és un viatge a través de la història de la humanitat, de la cultura pop i de les seves coreografies. Des del Lindy Hop fins al Reguetón, passant pel Saturday Night o la Lambada. Des de la invasió de Polònia fins a l'ensorrament de les Torres Bessones, ballant la caiguda del mur de Berlín o el desastre de Txernòbil. Estem davant d’una conspiració que ens diu que tota la veritat de l’univers resideix en les coreografies.

Benvinguts els nostàlgics i els postmoderns, els que necessiten viure un moment transcendental que justifiqui la seva realitat als llibres d'història, els de la generació amb la sensació de no poder fer res per canviar les coses. Benaurats els que viuen la realitat a través de les pantalles de Youtube, els que volen que succeeixi alguna cosa, però no saben ni quan, ni com, ni per què. Abraceu el buit existencial, l’amnèsia col·lectiva de la història, el descontent generacional, l'individualisme forçós… Per salvar el món tots som benvinguts. Poseu-vos dempeus, que cremin les butaques, vosaltres sou pista de ball i si no ballem aquesta coreografia, ningú estarà fora de perill.

Voldran saber els puristes si aquest espectacle és una obra de teatre, una peça de remescla audiovisual, un concert en viu, o un concurs de dansa. Res d'això i tot alhora. Si ens hem de posar seriosos, podríem dir que es tracta d’una cercavila per l'inconscient col·lectiu, pels balls pop i pel teixit interdimensional. Però ho hem d’advertir: en realitat tot això és una festa on si no balles, el món s’acaba.

La Generació Feliç
Col·lectiu de creació artística lliure i transversal amb seu a Barcelona, a la recerca dels punts narratius comuns que uneixen el teatre, la música en directe, el cinema expandit i la dansa. Desenvolupant projectes multidisciplinars a partir d'universos populars, aquesta companyia fundada el 2014, rep el nom del seu primer treball, Després de la generació feliç, un live cinema estrenat a l’Xcèntric del CCCB i amb recorregut per sales de tot el país, que traballava la cançó popular infantil i les pel·lícules home movies per narrar un fals biopic del músic Xesco Boix. Festa de Balls per salvar el món és el segon espectacle de creació de la companyia on la participació del públic és una peça fonamental per al desenvolupament de la narració.

Fiesta de bailes para salvar el mundo es un viaje a través de la historia de la humanidad, de la cultura pop y de sus coreografías. Desde el Lindy Hop al Reguetón pasando por el Saturday Night o la Lambada. Desde la invasión de Polonia al hundimiento de las Torres Gemelas, bailando la caída del muro de Berlín o el desastre de Chernóbil. Estamos delante de una conspiración que afirma que toda la verdad del universo reside en las coreografías.

Bienvenidos los nostálgicos y los posmodernos, los que necesitan vivir un momento trascendental que justifique su realidad en los libros de historia, los de la generación con la sensación de no poder hacer nada para cambiar las cosas. Bienaventurados los que viven la realidad a través de las pantallas de Youtube, los que quieren que suceda alguna cosa, pero no saben ni cuando, ni como, ni para qué. Abrazad el vacío existencial, la amnesia colectiva de la historia, el descontento generacional, el individualismo forzoso. Para salvar el mundo todos somos bienvenidos. Poneros de pie, que ardan las butacas, vosotros sois pista de baile y si no bailamos esta coreografía, nadie estará fuera de peligro.

Querrán saber los puristas si este espectáculo es una obra de teatro, una pieza de remezcla audiovisual, un concierto en vivo, o un concurso de danza. Nada de eso y todo a la vez. Si nos tenemos que poner serios, podríamos decir que se trata de una rumba por el inconsciente colectivo, por los bailes pop y por el tejido interdimensional. Pero tenemos que advertirlo: en realidad todo esto es una fiesta donde si no bailas, el mundo llega a su fin.

La Generació Feliç
Colectivo de creación artística libre y transversal en búsqueda de los puntos narrativos comunes que unen el teatro, la música en directo, el cine expandido y la danza. Desarrollando proyectos multidisciplinares a partir de universos populares, esta compañía fundada el año 2014 y con sede en Barcelona, recibe el nombre de su primer trabajo, Després de la generació feliç, un live cinema estrenado en el Xcèntric del CCCB que trabajaba la canción popular infantil y las home movies para narrar un falso biopic sobre el músico Xesco Boix. Festa de Balls per salvar el món es el segundo espectáculo de creación de la compañía, donde la participación del público es una parte fundamental para el desarrollo de la narración.

Festa de Balls per salvar el món (Dance party to save the world) is a journey through human history, pop culture and its choreographies. From Lindy Hop to Reggaeton passing through Saturday Night or the Lambada; from the invasion of Poland to the toppling of the Twin Towers; dancing the fall of the Berlin Wall or the Chernobyl disaster. There's a conspiracy confirming that all the truth in the universe can be found in choreography.

We welcome the nostalgic and the post-modern; those who need to experience a moment of transcendence to justify their place in the annals of history; the generation that feels it can do nothing to change things. We bless those who live life through YouTube screens, those who want something to happen but don't know when, where, or for what purpose. Embrace the existential vacuum, the collective amnesty of history, the general dissatisfaction, the forced individualism! When it comes to saving the world, everyone is welcome. Stand up, let the seats catch fire: you are the dance floor and if we don't dance this choreography, no one is clear of danger.

Purists may want to know whether this piece is a play, an audio-visual remix, a live concert, or a dance competition; it is none of those and all of them at the same time. If we must be serious, we could say it's a rumba through the collective unconsciousness, through pop dances and between dimensions. But be warned: it's really just a party where, if you don't dance, the world will end.

La Generació Feliç
This is a collective for free and transversal artistic creation, which is searching for the common points of narration that link theatre, live music, expanded cinema and dance. Named after its first piece, Després de la generació feliç (After the happy generation), the company, formed in 2014 and based in Barcelona, develops multi-disciplinary projects derived from popular realities. Their first work was live cinema and premiered as part of the CCCB's Xcèntric cycle, working with popular children's songs and home movies to narrate a fake biopic about musician Xesco Boix. Festa de Balls per salvar el món is the second piece created by the company. Audience participation plays a vital part in the narrative development.


★ 14 i 15 Novembre 14 y 15 Noviembre 14th-15th November ★


ANTIC TEATRE
& QUIMBEL-DO
(Isabel Ollé i Quim Cabanillas)Projecte Artístic comunitari
“Mou-te Babel”
amb els infants i adolescents veïns del barri de St. Pere,
Sta. Caterina i la RiberaProjecte Artístic comunitari
Proyecto Artístico comunitario
Community artistic project


durada / duración / running time: 30 min

HORARIS / HORARIOS / SCHEDULES
14 DILLUNS / LUNES / MONDAY: 19'00
15 DIMARTS / MARTES / TUESDAY: 19'00

Gratuït Gratuito Free


Creació i interpretació: Eva Navarro, Ludmila Bujía, Ekhiñe Otaño, Ouissal Boumahdi, Aitana Micha, Doha Antari, Cristian Otaño, Giulia Cortés, Iker Casasayas, Lucía Guzmán, Àlex Casasayas, Alèxia Escarceller Cid, Mohamed Amine Boumahdi

Direcció: Isabel Ollé i Quim Cabanillas

Producció: Antic Teatre

Col.laboració: Casal Sdia del Convent de Sant Agustí

Amb el suport de la Fundació La Caixa i el Districte de Ciutat Vella

www.tea-tron.com/anticteatre/blog/mou-te-babel

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

“Mou-te Babel” vol apropar la dansa i el moviment a tots els infants i adolescents del barri, fent-los capaços d’experimentar amb el cos totes aquelles idees que sorgeixin, volent que siguin lliures d’expressió. Al mateix temps, apropar-los al teatre i que el sentin com a casa, com un espai destinat a la creació, i amb l’ajuda de totes les persones vinculades fer que la màgia i gairebé tot el que imaginem sigui possible.

Isabel Ollé i Quim Cabanillas
Ens coneixem l’any 2010 en unes sessions de Shiatsu com a pacient i Shiatsu-Shi. Des de la primera sessió percebem un punt d’unió entre les nostres disciplines: el centre com a origen del moviment. D’altra banda, el coneixement i l’experiència de tots dos sobre el moviment, Isabel Ollé (dansa) i Quim Cabanillas (arts marcials) fa que sigui més fàcil de posar en pràctica el concepte. D’aquí prenem junts el nostre camí professional creant QuimBel-do i apropant el moviment i la dansa a persones de totes les edats i caires potenciant les vessants més creatives.
Dirigim artísticament des de l’any 2011 els projectes artístics comunitaris de l’Antic Teatre. Col.laborem amb l’Ateneu de les Arts de Viladecans i el nostre treball també ha estat produït en un projecte de col.laboració entre el Festival Al Carrer de Viladecans i la Fira Mediterrània de Manresa.

"Mou-te Babel" quiere acercar la danza y el movimiento a todos los niños y jóvenes del barrio, capacitándolos para experimentar con el cuerpo todas las ideas que surjan, queriendo que sean libres de expresión. Al mismo tiempo, acercarlos al teatro de manera que se encuentren en su Casa, como un espacio destinado a la creación, y con la ayuda de todas las personas vinculadas hacer que la magia y casi todo lo que se imaginen, sea posible.

Isabel Ollé y Quim Cabanillas
Nos conocimos en 2010 en unas sesiones de Shiatsu como paciente y Shiatsu-Shi. Desde la primera sesion percibimos un punto de unión entre nuestras disciplinas: el centro como origen del movimiento. Por otra parte, el conocimiento y la experiencia de los dos en el campo del movimiento: Isabel Ollé (danza) y Quim Cabanillas (artes marciales) hace que sea más fácil poner a la práctica el concepto. De aquí emprendemos juntos nuestro camino profesional creando QuimBel-do y acercando el movimiento y la danza a personas de todas las edades y características, potenciando las vertientes más creativas.
Dirijimos artísticamente desde el año 2011 los proyectos artísticos comunitarios del Antic Teatre. Colaboramos con el Ateneu de les Arts de Viladecans y nuestro trabajo también se ha producido en un proyecto de colaboración entre el Festival Al Carrer de Viladecans y la Fira Mediterrània de Manresa.

"Mou-te Babel" wants to bring dance and movement to children and young people of the neighbourhood, encouraging them to use their bodies to experience any ideas that arise, allowing full freedom of expression. At the same time, we want to bring them closer to the theatre, so that they feel completely at home in it as a space designed for creativity and, with the support of everyone connected to it, to make magic and practically anything they can imagine possible.

Isabel Ollé and Quim Cabanillas
We met in 2010 at some Shiatsu sessions where we were respectively patient and Shiatsu-Shi. From the first session we became aware of a meeting point between our two disciplines: the centre as the origin of movement. Additionally, the knowledge and experience we both have in movement: Isabel Ollé (dance) and Quim Cabanillas (martial arts) made putting the idea into practice a lot easier. From this moment we embarked on our joint professional journey, creating QuimBel-do and bringing movement and dance to people of all ages and characteristics, maximising their most creative potential.
We have been artistic directors of the Antic Teatre's community artistic programmes since 2011. We also collaborate with the Ateneu de les Arts de Viladecans and our work has been produced as part of a collaborative project between entre el Festival Al Carrer de Viladecans and la Fira Mediterrània de Manresa.


★ 17-20 i 24-27 Novembre 17-20 y 24-27 Noviembre 17th-20th & 24th-27th November ★


HABITUAL VIDEO TEAM


Festival INFLUX 2016
[vídeo a escena]Arts escèniques audiovisuals
Artes escénicas audiovisuales
Audiovisual Performing Arts


durada / duración / running time: 60 min

HORARIS / HORARIOS / SCHEDULES
17 DIJOUS / JUEVES / THURSDAY: 21'00
18 DIVENDRES / VIERNES / FRIDAY: 21'00
19 DISSABTE / SÁBADO / SATUDAR: 21'00
20 DIUMENGE / DOMINGO / SUNDAY: 20'00

24 DIJOUS / JUEVES / THURSDAY: 21'00
25 DIVENDRES / VIERNES / FRIDAY: 21'00
26 DISSABTE / SÁBADO / SATUDAR: 21'00
27 DIUMENGE / DOMINGO / SUNDAY: 20'00


ENTRADES/ ENTRADAS /TICKETS
COMPRAR/ BUY HERE →
10 euros ONLINE
12 euros TAQUILLA / BOX OFFICE


Organitza Habitual Video Team
Amb la col·laboració d'Antic Teatre

www.influxfestival.org →

www.habitualvideoteam.org →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Tercera edició del festival INFLUX [vídeo a escena], que vol potenciar els creadors que utilitzen el vídeo i el món digital com a eina fonamental d’expressió artística en les seves propostes escèniques. Abraça la feina d’artistes visuals, músics, poetes, ballarins, performers o creadors escènics que es mouen en els espais fronterers i híbrids. INFLUX vol ser una plataforma estable que doni projecció als creadors locals vinculats a la ciutat de Barcelona i per extensió a Catalunya, i vol contribuir a oferir una visió polièdrica sobre la diversitat de la creació contemporània.

Habitual Video Team és una associació sense ànim de lucre que té com a objectiu principal la promoció d’activitats relacionades amb les arts audiovisuals i concretament amb la videocreació: www.habitualvideoteam.org

Una branca de les seves activitats és l'organització de festivals, cicles i mostres de vídeo, com el festival de vídeo d’autor FLUX: www.fluxfestival.org, i el festival d'arts escèniques audiovisuals INFLUX: www.influxfestival.org.

Una altra branca és la documentació videogràfica d’actes culturals vinculats sobretot amb la música i la poesia experimentals. El 2012 posa en marxa el projecte SUMMA, per convertir aquest patrimoni audiovisual (més de 1000 gravacions) en un arxiu videogràfic on line d'accés públic: www.summa-hvt.org.

Tercera edición del festival INFLUX [vídeo a escena], que quiere potenciar a los creadores que utilizan el vídeo y el mundo digital como herramienta fundamental de expresión artística en sus propuestas escénicas. Abarca el trabajo de artistas visuales, músicos, poetas, bailarines, performers o creadores escénicos que se mueven en los espacios fronterizos e híbridos. INFLUX quiere ser una plataforma estable que dé proyección a los creadores locales vinculados a la ciudad de Barcelona y por extensión en Cataluña, y quiere contribuir a ofrecer una visión poliédrica sobre la diversidad de la creación contemporánea.

Habitual Video Team es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo principal la promoción de actividades relacionadas con las artes audiovisuales y concretamente con la videocreación: www.habitualvideoteam.org

Una rama de sus actividades es la organización de festivales, ciclos y muestras de vídeo, como el festival de vídeo de autor FLUX: www.fluxfestival.org y el festival de artes escénicas audiovisuales INFLUX: www.influxfestival.org.

Otra rama es la documentación videográfica de actos culturales vinculados sobre todo con la música y la poesía experimentales. En 2012 pone en marcha el proyecto SUMMA, para convertir este patrimonio audiovisual (más de 1000 grabaciones) en un archivo videográfico on line de acceso público: www.summa-hvt.org.

This is the third edition of INFLUX festival [video on stage], which promotes artists who use video and digital media as an integral aspect of artistic expression in their stage proposals. The festival includes works by visual artists, musicians, poets, dancers, performers or theatrical creators who blur the edges. INFLUX aims to become an established platform providing visibility for local creators from Barcelona and Catalonia, and to help provide a multifaceted vision of the diversity that exists in contemporary creation.

Habitual Video Team is a non-profit association that has as its main objective the promotion of activities related to the visual arts, specifically, video art: www.habitualvideoteam.org

A fundamental area of their work is the organization of festivals, cycles and video shows, such as the FLUX Video Auteur Festival: www.fluxfestival.org, and the INFLUX Audiovisual Performing Arts Festival: www.influxfestival.org.

Another area of Habitual Video Team’s activities is video documentation of cultural events mainly related to experimental music and poetry performances. In 2012 they launched the SUMMA project in order to convert this audiovisual heritage (more than 1000 recordings) into a non-profit online video archive: www.summa-hvt.org.


★ 21 Novembre 21 Noviembre 21st November ★


ANTIC TEATRE
/ Film2 Media Works, S.L.Antic Cinema


cinema

HORARIS / HORARIOS / SCHEDULES
21 DILLUNS LUNES MONDAY: 21'00


ENTRADES/ ENTRADAS /TICKETS
COMPRAR/ BUY HERE →
5 euros
Inclou cervesa //
Incluye cerveza //
includes beer //


Organitza: ANTIC TEATRE / FILM2 Media Works

Programadors: Guillem Puig / Xes Vilà

www.film2.es

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

En aquests temps en els que cada cop tanquen més i més sales cinematogràfiques, ANTIC TEATRE es converteix un dia a la setmana en ANTIC CINEMA. Gràcies a FILM 2, una iniciativa del cineasta Antonio Dyaz, es preten portar el cinema a qualsevol lloc on hi hagi un projector, una conexió a internet i públic amb ganes de gaudir del seté art.

Film2 proposa una nova finestra de’exhibició audiovisual: el T-VOD (Theatrical Video On Demand) i d’aquesta manera convertir en sales de cinema qualsevol espai acondicionat en el que hi puguin capiguer al menys vint persones, i projectar pel·lícules mitjançant les reds 4G amb màxima qualitat. La premisa es que qualsevol que dispossi d’un smartphone o una tableta amb sortida micro USB, HDMI o similar (i el seu corresponent projector) pugui organitzar una sessió de cinema per la que rebi la seva corresponent retribució, respectant escrupulosament el repartiment de drets d’autor. Els tickets s’adquireixen exclusivament per internet, i la plataforma efectúa el repartiment automàtic de l’import de l’entrada entre el Screener, el propietari de la pel·lícula (Producer), les entitats de gestió de drets d’autor i Film2.

En estos tiempos en los que cada vez cierran más y más salas cinematográficas, ANTIC TEATRE se convierte un día a la semana en ANTIC CINEMA. Gracias a Film 2, una iniciativa del cineasta Antonio Dyaz, se pretende llevar el cine a cualquier parte donde exista un proyector, una conexión a internet y público con ganas de disfrutar del séptimo arte.

Film2 propone una nueva ventana de exhibición audiovisual: el T-VOD (Theatrical Video On Demand) y así convertir en salas de cine cualquier espacio acondicionado en el que quepan al menos veinte personas,y proyectar películas mediante las redes 4G con máxima calidad.
La premisa es que cualquiera que disponga de un smartphone o una tableta con salida micro USB, HDMI o similar (y el correspondiente proyector) pueda organizar una sesión de cine por la que reciba la correspondiente retribución, respetando escrupulosamente el reparto de derechos de autor.
Los tickets se adquieren exclusivamente por Internet, y la plataforma efectúa el reparto automático del importe de la entrada entre el Screener, el propietario de la película (Producer), las entidades de gestión de derechos de autor y Film2.

In these current times when more and more movie theatres are being forced to close, ANTIC TEATRE will become, one night a week, ANTIC CINEMA. Thanks to Film2, a project by filmmaker Antonio Dyaz, cinema viewing can happen anywhere there is a projector, a connection to Internet and an audience ready to enjoy the seventh art.

Film2 are providing a new venue for audio-visual exhibition: the T-VOD (Theatrical Video On Demand) whereby any adequately equipped space seating at least 20 can be turned into a cinema for the showing of films in high quality resolution using 4G networks.
The idea is that anyone owning a smartphone or tablet with a USB, HDMI or similar mic outlet (and a suitable projector) can organise a cinema viewing and charge admission, always when royalty and copyright dues are respected.
Tickets can be bought only via Internet and the system automatically divides the amount of each transaction between the Screener, the owner of the film (producer), the copyright management organisation and Film2 are providing a new venue for audio-visual exhibition: the T-VOD (Theatrical Video On Demand) whereby any adequately equipped space seating at least 20 can be turned into a cinema for the showing of films in high quality resolution using 4G networks. The idea is that anyone owning a smartphone or tablet with a USB, HDMI or similar mic outlet (and a suitable projector) can organise a cinema viewing and charge admission, always when royalty and copyright dues are respected. Tickets can be bought only via Internet and the system automatically divides the amount of each transaction between the Screener, the owner of the film (producer), the copyright management organisation and Film2. .


★ 22 Novembre 22 Noviembre 22nd November ★


EDUARDO GIÓN /
ANTIC TEATRE"El desplume"

durada / duración / running time: 90 min

Cabaret


HORARIS / HORARIOS / SCHEDULES
22 DIMARTS / MARTES / TUESDAY: 21:00


ENTRADES/ ENTRADAS /TICKETS
COMPRAR/ BUY HERE →
10 euros


Mestro de ceremònies: Victor Guerrero
Mite: Gilda Love

Artistes per confirmar

Organitza: Eduardo Gión

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Antic Teatre es vestirà amb lluentons. Un cop al mes, l'Antic Teatre Cabaret proposarà un recorregut per l’autentic cabaret dels 70, pels seus locals, els seus artistes i el seu ambient canalla. Més que una obra de teatre, Antic Teatre Cabaret serà una festa, un tribut i un homenatge a tots aquells que van lluitar per donar-li color a una Barcelona gris i asfixiada.

Aquesta nova etapa del Desplume, serà un retorn al cabaret mes íntim, més a prop teu.
Antic Teatre Cabaret serà un lloc de trobada pels amants d'aquest gènere i permetrà descobrir a aquells que desconeixen el que significa una verdadera vetllada cabaretera.

Eduardo Gión
Director de cinema, teatre i documentalista.
Ha treballat com ajudant de direcció de curt-metratges i llarg-metratges en 35mm.
Ha realitzat la festa basada en el cinema underground de terror “Transilvania Club” amb el cineasta Luis Macias i els músics XSDJ.
Participa en diversos esdeveniments com 080 Barcelona, col·laborant amb fotògrafs com Miguel Villalobos per a la producció de la desfilada homenatge a Thierry Mugler. Escriu i produeix reportatges per revistes com Candy Magazine i Paraíso Magazine.

Actualment la seva nova web “Wams” junt amb el fotògraf Raúl Hidalgo on han fotografiat i entrevistat a artistes com Jonas Mekas, Bob Gruen, Daniel Riera, Greg Gorman, Bruce Labruce, Mathiue Cesar, entre d'altres.

Antic Teatre se viste de lentejuelas. Una vez al mes, Antic Teatre Cabaret propondrá un recorrido por el verdadero cabaret de los 70, por sus locales, sus artistas y su ambiente canalla. Más que una obra de teatro, será una fiesta, un tributo y un homenaje a todos aquellos que lucharon por darle color a una Barcelona gris y asfixiada.

En esta nueva etapa, El Desplume se convertira en un cabaret más intimo más cerca de ti. Antic Teatre Cabaret será un lugar de encuentro para los amantes de este género y permitirá descubrir a aquellos que lo desconocen lo que significa una verdadera velada cabaretera.

Eduardo Gión
Director de cine, teatro y documentalista.
Ha trabajado como ayudante de dirección de cortometrajes y largometrajes en 35mm.
Ha realizado la fiesta basada en el cine underground de terror “Transilvania Club” junto al cineasta Luis Macías y los músicos XSDJ.
Participa en eventos como 080 Barcelona, colaborando con fotógrafos como Miguel Villalobos para la producción del desfile homenaje a Thierry Mugler. Escribe y produce reportajes para revistas como Candy Magazine y Paraíso Magazine.
Actualmente está en preparación de un proyecto llamado “Wams” junto al fotógrafo Raúl Hidalgo donde han fotografiado y entrevistado a artistas como Jonas Mekas, Bob Gruen, Daniel Riera, Greg Gorman, Bruce Labruce, Mathiue Cesar, entre otros.

Antic Teatre dresses up in sequins! Once a month, Antic Teatre Cabaret will take us on a journey to the genuine cabaret of the 70s, visiting its venues, its artists and its rough-and-ready atmosphere. More than a performance, this will be a party, and a tribute to all those who fought to provide a touch of colour when Barcelona was grey and choking.
In this new phase, El Desplume will become more up-close and personal; Antic Teatre Cabaret will be a meeting point for all lovers of this genre and will show those who have never experienced it what a real cabaret night is all about.

Eduardo Gión
Is a director of cinema, theatre and documentaries. He has worked as director’s assistant on short and long 35mm films. Together with film director Luis Macias and musicians XSDJ, he created club night “Transilvania Club” based on underground horror cinema.
He has taken part in events such as 080 Barcelona, where he collaborated with photographers such as Miguel Villalobos on the production of a tribute catwalk for Thierry Mugler. He writes and produces articles for periodicals Candy Magazine and Paraíso Magazine.
He is currently working on a project called “Wams” together with photographer Raúl Hidalgo, for which they have photographed and interviewed such artists as Jonas Mekas, Bob Gruen, Daniel Riera, Greg Gorman, Bruce Labruce and Mathieu Cesar among others.


★ 29 Novembre 29 Noviembre 29th November ★


TRÀNSIT PROJECTES
- LIMINAL GR"Publicitat i Màqueting"


durada / duración / running time: 3h


Multi-pluri-interdisciplinar

HORARIS / HORARIOS / SCHEDULES
29 DIMARTS / MARTES / TUESDAY: 19'00

3 euros + IVA
Producció: Trànsit Projectes
Comissaries: Pilar Cruz i Marc Roig
Webmaster i socialmedia: Gloria Fernandez

Amb la col·laboració de l’Antic Teatre

www.liminalgr.org

[+] Properes sessions:
20 Desembre: "LA DISFRESSA"


[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

PUBLICITAT I MÀRQUETING.
Noves tecnologies per a la persuasió. Les xarxes socials i les tecnologies SEO i SERP obren noves possibilitats per al món de la publicitat. Noves segmentacions de públics que ens indiquen noves maneres de consumir i noves categorìes (classes?) socials... Màrqueting de guerrilla, màrqueting emocional... Aquest Limiman vol prendre el format de taller d'anàlisi de campanyes, d'anùncis, de formes de comunicació publicitària... i lògicament de crítica cultural.

Liminal Gr és un espai de reflexió oberta sobre mites i automatismes de la vida contemporània que compta amb uns sistema de reflexió oberta online y una presentació a l'Antic Teatre.

Liminal Gr permet aproximacions des de disciplines diverses (teatre, dansa, arts visuals, disseny, artesania, música, antropologia, literatura, estudis culturals, semiòtica, periodisme, publicitat...). Ens interessa, sobretot, analitzar la ritualitat de les nostres creences, com naturalitzem les nostres conviccions (treballar, enamorar-se, vestir-se bé, fer esport, menjar san, anar de vacances,...) és a dir, ens interessa reflexionar fins que punt pensem que el que fem és natural.

PUBLICIDAD Y MÁRQUETING.
Nuevas tecnologías para la persuasión. Las redes sociales y las tecnologías SEO y SERP abren nuevas posibilidades para el mundo de la publicidad. Nuevas segmentaciones de públicos que nos indican nuevas maneras de consumir y nuevas categorías (¿clases?) sociales… Márqueting de guerrilla, márqueting emocional… Este Liminal quiere tomar el formato de taller de análisis de campañas, de anuncios, de formas de comunicación publicitaria… y lógicamente de crítica cultural.

Liminal Gr es un espacio de reflexión abierta sobre mitos y automatismos de la vida contemporánea que cuenta con un sistema de reflexión abierta online y una presentación en el Antic Teatre.

Liminal permite aproximaciones desde disciplinas diversas (teatro, danza, artes visuales, diseño, artesanía, música, antropología, literatura, estudios culturales, semiótica, periodismo, publicidad...). Nos interesa sobre todo analizar la ritualidad de nuestras creencias, como naturalizamos nuestras convicciones (trabajar, enamorarse, vestirse bien, hacer deporte, comer sano, ir de vacaciones ...) es decir, nos interesa reflexionar hasta qué punto pensamos que lo que hacemos es lo natural.

ADVERTISING AND MARKETING.
New technologies of persuasion. Social networks and SEO and SERP technologies open up new possibilities in the world of advertising. New audience segments that show us new ways of consuming and new social categories (classes?) Marketing war, marketing emotions.... This Liminal wants to be a workshop that analyses campaigns, ads, advertising methods.... and as a logical continuation, cultural criticism. ubject contains such hidden passions and contradictory arguments, or shows greater divergence between the proposed models.

Liminal Gr is an open place for reflecting on the myths and automations of contemporary life.

Liminal uses a variety of disciplines in its approach: theatre, dance, visual arts, design, crafts, music, anthropology, literature, cultural studies, semiotics, journalism, advertising… We are mainly interested in analysing the ritual aspects of our beliefs, how we normalise our convictions (working, falling in love, dressing well, engaging in sports, eating healthily, going on holiday…) That is, we are interested in looking at the extent to which we believe what we do is natural.


 RECOMENDAMOS

LIBRE COMUNIDAD ESCENICA
www.tea-tron.com →

Red TRANS IBÉRICA de Espacios Culturales Independientes
http://redtransiberica.wordpress.com/ →

TEH Trans Europe Halles European - Network of Independent Cultural Centres
http://www.teh.net/ →

Encuentre ideas. Encuentre gente. Encuentre dinero. Encuentre acontecimientos. Encuentre debates. Un sitio web, 50 países, 6 lenguas.
www.labforculture.org/ →

IETM: International Network for Contemporary Performing Arts
www.ietm.org/ →

Facilitar i fomentar la mobilitat de les arts:

on-the-move.org/ →

www.cimettafund.org/ →

The European Cultural Foundation facilita i catalitza l'intercanvi cultural i les noves formses d'expresió creativa.
www.eurocult.org/home/ →


logotipos patrocinadores c. Verdaguer i Callís 12 · BCN · tel. 93 315 23 54 · anticteatre@anticteatre.com · www.anticteatre.com

Amb la col·laboració de:

Antic Teatre és membre i treballa en xarxa amb: / Antic Teatre es miembro y trabaja en red con: / Antic Teatre is a member and networking with: