Català /// Español /// English /// Français
RESERVES / RESERVAS / BOOKING: 93 315 23 54, anticteatre@anticteatre.com
logo Antic Teatre

[ MAPA ]  [ anticteatre@anticteatre.com ]  [ AdriAntic - RESIDÈNCIES ]  [ REFORMA_Antic]   [ REVISTA_MAGAZINE]   [ VIDEO CANAL] [ FOTOS ]

[Descomptes]   [Fitxa tècnica] [Recursos]  [Festival B2B - Barcelona <>Berlin]   [ Antic Horror Picture Show ]  [Blog Teatron]  [Archive_Memòries]


PROGRAMA  ANTIC TEATRE   2014 /// DESEMBRE /// DICIEMBRE /// DECEMBER →

PROGRAMACIÓ INFANTIL: ANTIC FOR KIDS! (novembre-desembre 2014) →

QUI SOM /// QUIENES SOMOS /// ABOUT US /// QUI SOMMES-NOUS →

ANTIC TEATRE INTERNATIONAL →

MEMÒRIA ECONÒMICA / MEMÒRIA D’ACTIVITATS - 2011 & 2010 /// CAT /// ESP →

ANTIC VIDEO CANAL →

ESPECTACLES EN GIRA  ///  ESPECTÁCULOS EN GIRA  ///  SHOWS ON TOUR  ///  SPECTACLES EN TOURNÉE

 NOTICIES  NOTICIAS  NEWS  NOUVELLES

ENTRADES JA A LA VENDA !!! ENTRADAS YA A LA VENTA!!! TICKETS NOW ON SALE !!!
6 Novembre - 28 Desembre 6 Noviembre - 28 Diciembre 6 Novembre - 28 Decembre

EXPO FOTOGRÁFICA "Let's Dance"
Antic Teatre

Fotografies de l’Alessia Bombaci
Crèdit fotografia: Fotografia d'Alessia Bombaci de l'espectacle Surplus de Marina Colomina i Magdalena Ptasznik


Exposició de fotografies realitzades a l'Antic Teatre /
Exposición de fotografías realizadas en el Antic Teatre /
Exhibition of photographs taken at Antic Teatre

alessiabombaci.com →

HORARIS HORARIOS SCHEDULES HORAIRES
DILLUNS fins DIVENDRES / LUNES a VIERNES / MONDAYS to FRIDAYS: 10:00 - 23:00
DISSABTE i DIUMENGE / SABADO y DOMINDO / SATURDAY & SUNDAY: 16:00 - 23:00

Gratuït / Gratuito / Free


PROGRAMA  ANTIC TEATRE   2014 /// DESEMBRE /// DICIEMBRE /// DECEMBER →

★ 18 Desembre  18 Diciembre 18 December 18 Décembre


TRÀNSIT PROJECTES


LIMINAL GR 2014:
“Liminal GR 5 anys, grans èxits”durada / duración / duration / durée: 120 min


Espai de difusió creativa
Espacio de difusión creativa
Space of creative diffusion

HORARIS
DIJOUS: 19:00
Gratuït

HORARIOS
JUEVES: 19:00
Gratuito

SCHEDULES
THURSDAY: 19:00
Free

HORAIRES
JEUDI: 19:00
GratuitoProducció: Trànsit Projectes
Comissaris: Pilar Cruz i Marc Roig
Producció tècnica: Marta Junco
Webmaster i socialmedia: Gloria Fernandez
Amb la col·laboració de l’Antic Teatre


www.liminalgr.org →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Liminal Gr és un espai de reflexió oberta sobre mites i automatismes de la vida contemporània. El sistema de funcionament és molt senzill: proposem mitja dotzena de temes i els discutim a les xarxes. Creadors i persones atrevides i/o espontànies proposen accions o activitats artístiques de reflexió sobre cada tema. I un dia es presenten al públic.

Liminal GR 5 anys, grans èxits
5 edicions de Liminal!, 50 sessions, (25 de reflexxó i 25 d’acció)!!, 150 artistes a l’escenari!!!, 2.500 espectadors!!!!, 3.500 seguidors a les xarxes!!!!!
Milers i milers de missatges i piulades a les xarxes!!!!!!!. A grans trets aquests seràn els números arrodonits quan acabem aquest any. Soroll, molt de soroll: Liminal GRRRR… quantes idees enrabiades, quants disbarats i quanta energia creativa: moments inoblidables i molts signes d'admiració !!!!!!!!!!!!!!. El darrer Liminal d’aquest any serà un especial grans èxits amb els millors espectacles de tots els temps. Els més riguts i els més celebrats. Senyores i senyors, per totes vostès Liminal GR, especial 5 anys. Agradecida y emocionada sólo puedo decir gracias por venir!

Liminal Gr és un projecte de creació emergent que celebra aquest any la seva cinquena edició.
Liminal Gr permet aproximacions des de disciplines diverses (teatre, dansa, arts visuals, disseny, artesania, música, antropologia, literatura, estudis culturals, semiòtica, periodisme, publicitat...). Ens interessa, sobretot, analitzar la ritualitat de les nostres creences, com naturalitzem les nostres conviccions (treballar, enamorar-se, vestir-se bé, fer esport, menjar san, anar de vacances,...) és a dir, ens interessa reflexionar fins que punt pensem que el que fem és natural.

Liminal Gr es un espacio de reflexión abierta sobre mitos y automatismos de la vida contemporánea. El sistema de funcionamiento es muy sencillo: proponemos media docena de temas y los discutimos en las redes. Creadores y personas atrevidas y/o espontáneas proponen acciones o actividades artísticas de reflexión sobre cada tema. Y un día se presentan al público.

Liminal GR 5 años, Grandes éxitos
¡5 Ediciones de Liminal! ¡¡50 sesiones (25 de reflexión y 25 de Acción)!! ¡¡150 artistas en el escenario!! ¡¡2.500 espectadores!! ¡¡3.500 seguidores en las redes!! ¡¡Miles y miles de Mensajes y tweets en las redes!!
A grandes rasgos estos serán los números aproximados cuando acabemos este año. Ruido y mucho ruido: Liminal GRRRRRR… cuantas ideas enrabietadas, cuantos disparates y cuanta energía creativa: momentos inolvidables y muchos signos de Admiración!!!!!!!!!!!!!!! El último Liminal de este año será un especial: grandes éxitos con los mejores espectadores de todos los tiempos. Los más reídos y más celebrados. Señoras y señores, para todos ustedes Liminal GR, especial 5 años. “Agradecida y emocionada, sólo puedo decir, gracias por venir”

Liminal Gr es un proyecto de creación emergente que celebra este año su quinta edición.
Liminal permite aproximaciones desde disciplinas diversas (teatro, danza, artes visuales, diseño, artesanía, música, antropología, literatura, estudios culturales, semiótica, periodismo, publicidad...). Nos interesa sobre todo analizar la ritualidad de nuestras creencias, como naturalizamos nuestras convicciones (trabajar, enamorarse, vestirse bien, hacer deporte, comer sano, ir de vacaciones ...) es decir, nos interesa reflexionar hasta qué punto pensamos que lo que hacemos es lo natural.

Liminal Gr is an open place for reflecting on the myths and automations of contemporary life. The way it works is simple: we suggest half a dozen subjects and we discuss them online. Creators and daring and/or spontaneous people propose actions or artistic activities for further contemplation of each theme. And eventually they are presented.

Liminal 5 years, greatest hits
5 editions of Liminal!! 50 sessions (25 for reflection and 25 for action)!! 150 artists on stage!! 2500 spectators!! 3500 followers on social networks!! Thousands and thousands of messages and tweets!!
Roughly, these will be the approximate figures when we finish this year. Noise and more noise: Liminal GRRRRRR…. So many angry ideas, so many blunders, and so much creative energy: unforgettable moments and lots of exclamation marks!!!!!!!! The last Liminal of the year will be special: greatest hits with the best spectators of all times. The ones we laughed at the most and celebrated the most. Ladies and gentlemen, for all of you here tonight: Liminal GR, 5 year special. “I’m overcome, thank you so much, I don’t know what to say, thank you for coming”.

Liminal Gr is a new creative project, this year celebrating its fifth edition. Liminal uses a variety of disciplines in its approach: theatre, dance, visual arts, design, crafts, music, anthropology, literature, cultural studies, semiotics, journalism, publicity… We are mainly interested in analyzing the ritual aspects of our beliefs, how we normalise our convictions (working, falling in love, dressing well, engaging in sports, eating healthily, going on holiday…) That is, we are interested in looking at the extent to which we believe what we do is natural.


★ 19-21 Desembre  19-21 Diciembre 19-21 December 19-21 Décembre


LABUENA COMPANÍA


"Osos en el agua"

durada / duración / duration / durée: 50 min

noves dramatúrgies
nuevas dramaturgias
new drama
nouveau drame

HORARIS
DIVENDRES i DISSABTE: 21:00
DIUMENGE: 20:00

8 euros

HORARIOS
VIERNES y SABADO: 21:00
DOMINGO: 20:00

8 euros

SCHEDULES
FRIDAY & SATURDAY: 21:00
SUNDAY: 20:00

8 euros

HORAIRES
VENDREDI et SAMEDI: 21:00
DIMANCHE: 20:00

8 euros


Creació, direcció i interpretació:
Arantzazu López Medina
David Franch Farré


Residència Can Felipa i Azala

Co-producció OSIC, Antic Teatre / Adriantic


[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Són necessaris els canvis? Es pot canviar? Realment volem canviar? Hem de trascendir? És necessari canviar de postures còmodes per a buscar postures incòmodes i abandonar el lloc plàcid que era la nostra existència? És la comoditat un error? Tenim l´obligació de rescatar-nos? Estem destinats a canviar el món?... Aquest tipus de preguntes són les que em faria si fos un os a l´aigua. Un os a l´aigua, amb les seves passes lentes, sap cobrir les seves necessitats.

Per aquest projecte ens ajuntem Arantzazu López Medina i David Franch Farré amb la intenció de crear una peça. Unim ganes, curiositat, i aportant cadascú el seu coneixement i la seva experiència laboral i vital. Venint cadascú de diferents llenguatges escènics, pretenem volem construir quelcom sota el títol “Osos en el agua”.

Arantzazu López Medina
Va néixer i viu a Barcelona. "Menea la cintura" des de que té memòria. Va començar a casa, el dia que va fer un any, pujant a la taula a ballar per a tota la família. A això van seguir les sessions interminables de gimnàstica rítmica de competició, els finals de curs al cole, les interpretacions al menjador de casa dels seus cosins, les classes de teatre, de dansa contemporània... Però el que ella vol és "que le coma el tigre, que le coma el tigre, sus carnes morenas". Si pogués escollir li agradaria ser... més...més...Més.

David Franch Farré
Ha estudiat a molts llocs i amb molta gent. Ha aprés coses però d´altres no hi ha hagut manera. Cansat de només sortir de festa i treballar en la construcció, va començar a fer teatre i ràpidament es va ajuntar amb gent per a sortir al carrer a mostrar el seu talent. "Con dinero o sin dinero hace siempre lo que quiere pues su palabra es la ley. No tiene patria ni reina, ni nadie que le comprenda pero sigue siendo el rey". Si pogués escollir li agradaria ser…més alt.

¿Son necesarios los cambios? ¿Se puede cambiar? ¿Realmente queremos cambiar? ¿Debemos trascender? ¿Es necesario cambiar de posturas cómodas para buscar posturas incómodas y abandonar el lugar plácido que era nuestra existencia? ¿Es la placidez, la comodidad, un error? ¿Tenemos la obligación de rescatarnos? ¿Estamos destinados a cambiar el mundo?... Ese tipo de preguntas son las que me haría si fuera un oso en el agua. Un oso en el agua, con sus pasos lentos, siempre sabe cubrir sus necesidades.

Para este proyecto nos juntamos Arantzazu López Medina y David Franch Farré con la intención de crear una pieza. Juntamos ganas, curiosidad, y aportando cada uno su conocimiento y su experiencia laboral y vital. Viniendo cada uno de distintos lenguajes escénicos, pretendemos y queremos construir algo bajo el título “Osos en el agua”.

Arantzazu López Medina
Nació y vive en Barcelona. Menea la cintura desde que tiene uso de razón. Empezó en casa, el día que cumplió un año, subiéndose a la mesa a bailar para toda la familia. A eso le siguieron las sesiones interminables de gimnasia rítmica de competición, los finales de curso en el cole, las interpretaciones en el comedor de casa de sus primos, las clases de teatro, de danza contemporánea... Pero lo que ella quiere es que le coma el tigre, que le coma el tigre, sus carnes morenas. Si pudiera elegir le gustaría ser... más...más...Más.

David Franch Farré Ha estudiado en muchos sitios y con mucha gente. Ha aprendido cosas y otras no ha habido manera. Cansado de sólo salir de fiesta y trabajar en la construcción, empezó a hacer teatro y rápidamente se juntó con gente para salir a la calle a mostrar su talento. Con dinero o sin dinero hace siempre lo que quiere pues su palabra es la ley. No tiene patria ni reina, ni nadie que le comprenda pero sigue siendo el rey. Si pudiera elegir le gustaría ser…más alto.

Is change necessary? Is change possible? Do we really want to change? Should we transcend? Do we need to change our comfortable positions for uncomfortable ones, and to abandon the calmness of our previous existence? Is calm, is comfort a mistake? Do we need to save ourselves? Are we destined to change the world?... This is the kind of question I’d ask myself if I were a bear in the water. A bear in the water, with its slow steps, knows how to supply its own needs.

Arantzazu López Medina and David Franch Farré got together for this project with the aim of creating a performance piece. We pooled our enthusiasm and curiosity and brought in our own skills and experiences from our work and our lives. Coming as we do from different kinds of performance, we wanted to create something called “Bears in the Water”.

Arantzazu López Medina
Was born and lives in Barcelona. She has been swaying her hips since she can remember. She started at home on her first birthday, climbing on to the table to dance for the whole family. This was followed by endless sessions in competitive gymnastics, school end of term shows, performances in her cousins’ dining room, drama classes, lessons in contemporary dance… But what she really wants is to be devoured by the tiger, for the tiger to devour her dark flesh. If she could choose, she’d be… more… more… More.

David Franch Farré
Has studied in many places and with many people. He learned some things while others eluded him. Tired of limiting himself to working in construction and partying, he started doing drama and very quickly got together with others on the streets to show his skills. With or without money, he does whatever he likes because his word is law. He has neither queen nor country nor anyone to understand him but he is still the king. If he could choose he’d like to be… taller.


★ 21 Desembre  21 Diciembre 21 December 21 Décembre


BREU TEATRE ESTRATÈGIC


"Oh yes yes"

ESTRENA


durada / duración / duration / durée: 50 min


Teatre infantil pedagògic per aprendre anglès


HORARIS
DIUMENGE: 12:00

6 euros
(3-9 anys)


HORARIOS
DOMINGO: 12:00

6 euros
(3-9 años)


SCHEDULES
SUNDAY: 12:00

6 euros
(3-9 years old)


HORAIRES
DIMANCHE: 12:00

6 euros
(3-9 ans)


Actriu: Silvia Ruggiero
Actor: Xavier Lucha Gonzalez
Directora: Elisenda Seras

breuteatreestrategic.com/

www.facebook.com/breuteatreestrategic

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Dos personatges venen a ensenyar-los una casa de nines amb tots els seus elements: espais, mobles, estris, etc... Solament un dels personatges parla anglès i l’altre no el parla. Entre els dos s’establirà un joc que servirà perquè els alumnes s’identifiquin amb un o amb l’altre.
Amb aquest espectacle, els nens podran aprendre i repassar, de forma lúdica i pedagògica, diversos aspectes de la llengua anglesa, que segur que els seran molt útils en un futur!

Breu Teatre Estratègic neix de l'idea d'unes quantes persones de voler comunicar, expressar i compartir molts somnis en clau de Teatre.
El seu nom, ideat per la directora, Elisenda Seras, ens dona la clara pista del projecte del grup, que preten arribar a tots els pùblics i on l'estrategia per fer-ho no es mes que la constancia, l'esforç, l'ingeni, el divertiment i sobretot les ganes de fer Teatre obert per a tots!!!

Dos personajes vienen a enseñarles una casa de muñecas con todos sus elementos: espacios, muebles, utensilios, etc, ... Uno de estos personajes solo sabe hablar inglés, y otro no sabe absolutamente nada de esta lengua. Entre ellos se establecerá un juego, en el cual los niños podrán identificarse con el uno o con el otro.
Con este espectáculo, los niños podrán aprender y repasar, de forma lúdica y pedagógica, diferentes aspectos de la lengua inglesa, que seguro que les serán muy útiles en un futuro!

Breu Teatre Estratègic nace de un grupo de gente de teatro con el objetivo de querer comunicar, expresar y compartir sueños en clave de Teatro.
Su nombre, ideado por la directora, Elisenda Seras, nos da la clara pista del proyecto del grupo, que pretende llegar a todos los públicos, con los temas específicos y siempre a través de constancia, el esfuerzo, la creatividad, el juego y sobre todo las ganas de hacer Teatro abierto para todos!!!

Two characters come to show a doll house with all its elements: space, furniture, utensils, etc, etc, etc ... One of these characters only speaks English and the other one knows nothing of this language. They establish a game by which children can identify with one another.
After the show, the children will be aware of what they know and what they have learned. This show will allow children to learn and understand different aspects of the English language in a playful yet educational way, which will no doubt be useful to them later on.

Breu Teatre Estratègic born from a group of theater people in order to communicate, express and share dreams in terms of Theatre.
Its name, devised by the director, Elisenda Seras, gives us a clear clue of the project, which aims to reach all audiences, with specific thematics and always through perseverance, effort, creativity, play and above all the desire to do theater for everybody!


 RECOMENDAMOS

LIBRE COMUNIDAD ESCENICA
www.tea-tron.com →

Red TRANS IBÉRICA de Espacios Culturales Independientes
http://redtransiberica.wordpress.com/ →

TEH Trans Europe Halles European - Network of Independent Cultural Centres
http://www.teh.net/ →

Encuentre ideas. Encuentre gente. Encuentre dinero. Encuentre acontecimientos. Encuentre debates. Un sitio web, 50 países, 6 lenguas.
www.labforculture.org/ →

IETM: International Network for Contemporary Performing Arts
www.ietm.org/ →

Facilitar i fomentar la mobilitat de les arts:

on-the-move.org/ →

www.cimettafund.org/ →

The European Cultural Foundation facilita i catalitza l'intercanvi cultural i les noves formses d'expresió creativa.
www.eurocult.org/home/ →


logotipos patrocinadores c. Verdaguer i Callís 12 · BCN · tel. 93 315 23 54 · anticteatre@anticteatre.com · www.anticteatre.com

Amb la col·laboració de:

Antic Teatre és membre i treballa en xarxa amb: / Antic Teatre es miembro y trabaja en red con: / Antic Teatre is a member and networking with: